Tillbaka

Nyheter

Elefantflocken utökas med en avelshanne

Publicerad tisdag 30:e juni 2015 kl 11:47
Img 3912 medium

Via ett avelsprogram europeiska djurparker emellan, kommer Kolmården i slutet av sommaren att få en elefanttjur - ett välkommet tillskott till elefantflocken. På Kolmården finns i dagsläget ingen avelstjur, men i och med förstärkningen med hanen Tonsak hoppas Kolmården nu på flera elefantkalvar i framtiden.

Kolmården är medlem i EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) som bedriver ett flertal avelsprogram. Målet med dessa program är att samordna avelsverksamheten för hotade arter som hålls i europeiska djurparker. Som ett led i ett sådant EEP-program (European Endangered Species Programme) har nu Kolmården tilldelats en elefanttjur med förhoppningen att Kolmårdens elefantkor Bua och Sao Noi så småningom ska bli dräktiga och föda kalvar.

– Vi är självklart mycket glada över att få en avelstjur till vår elefantflock här på Kolmården. Det innebär enormt mycket för det sociala för vår elefantflock, samtidigt som vi självklart hoppas på att det ska resultera i kalvar framöver, säger Tommy Karlsson Operativ chef Kolosseum på Kolmården.

Arbetet med bevarande av arter är en av Kolmården främsta och viktigaste arbetsuppgifter. För att ta hand om de djur som ingår i olika bevarandeprojekt är djurparkens uppgift att se till så att djuren mår bra, att de har ett så naturligt liv som möjligt och att de får förutsättningarna att föda upp sina ungar på bästa sätt samt bidra till att populationen hålls sund och stabil.

– Här på Kolmården har vi tidigare lyckats med en artificiell inseminering som resulterade i kalven Namsai. När vi nu får en elefanttjur hoppas vi istället på naturliga betäckningar. Ur ett EEP-perspektiv är både tjuren Tonsak och korna Bua och Sao Noi genetiskt starka individer, så avkommor från dem är betydelsefullt för arten, säger Tommy Karlsson Operativ chef Kolosseum på Kolmården.

Inför Tonsaks ankomst till Kolmården i slutet av sommaren har Kolmården redan påbörjat ombyggnationen av Kolosseum, vilket bland annat innebär förstärkningar och anpassningar av hägn, slussar och innemiljö. Investeringen i denna ombyggnation är på ca 3 miljoner kronor.

– I Kolosseum kommer vi självklart att berätta för våra besökare om hur det går för Tonsak och de övriga elefanterna här på Kolmården, samtidigt som vi informerar om levnadsvillkoren för asiatisk elefant i det vilda. Detta ser vi som en viktig del i projektet eftersom vi vill inspirera och skapa engagemang för djur och natur, säger Tommy Karlsson Operativ chef Kolosseum på Kolmården

Tonsak (f 1998) är 17 år och kommer från Köpenhamn Zoo i Danmark. Tonsak kom till Danmark i november 2001 från Thailand. Drottning Margrethe i Danmark hade fått elefanthanen som en gåva från Thailands kung. Bua (f 1997) och Sao Noi (f 1996) kom till Kolmården våren 2004. Också de från Thailand efter att kung Carl XV1 Gustaf hade fått de två elefanterna i gåva av kungen i Thailand.

Läs mer om  

Vildare nyheter!

Vill du veta mer om våra djur och vår vardag, få vilda nyheter och spännande erbjudanden? Prenumerera på nyhetsbrev från Kolmården.

Namn

E-postadress