Bamses flygande matta

Ing r i entren2 medium

Med vinden i håret och hela det färgsprakande, livfulla Bamses Värld under dina fötter, far du fram på Bamses flygande mattor! Vill du flyga högt i det blå eller hålla dig ganska nära marken? Välj själv, det är du som styr!

Med Bamses flygande matta far du fram i högt upp i det blå! Eller lite längre ner på marken, du väljer du själv. Den som sitter längst fram på mattan styr nämligen med den magiska knappen styra hur högt du vill flyga med din matta och när du vill dyka ner mot marken. 

Attraktionen består av 12 magiska flygande mattor som vardera har plats för två vuxna och två barn. Alla får åka med; barn under 100 cm ska kunna sitta själva och ha sällskap med en vuxen.

Välkommen på en pirrade flygtur där du får vara pilot över din magiska matta!

Längdkrav: 100 cm (utan vuxen)
Hastighet: 5 varv/minut
Antal: 12 flygande mattor
Passagerare: 4 personer/matta