Älg

Älgen kallas skogens konung och visst är den ståtlig med sin stora hornkrona på huvudet och mankhöjd på upp till 2 meter. I Sverige väger de mellan 200-400 kg men i Alaska kan de väga upp till 700 kg!

Älgen lever på sommarhalvåret på blad, skott, kvistar, gräs och örter. På vintern äter den främst kvistar och om snötäcket är tunt, bär- och ljungris. Ofta ses älgen på kalhyggen där den äter från de nya små träd som kommit upp. Störst chans att se älgen ute i naturen har man i gryning och skymning. Det är då den rör sig mest. På natten väljer den gärna en skyddad plats där den kan ligga och idissla. På dagen byter den till en liggplats med bra utsikt, gärna högt upp.

Under våren och sommaren växer älgtjurens horn ut. Hornen har då en basthud som förser hornet med blod så det kan växa. I slutet av sommaren fejar älgtjuren, de skaver bort huden eftersom hornen nu har växt färdigt. Fejningen är klar lagom till parningsperioden i september- oktober. Tjuren tappar sina horn under vintern. Älgkon föder i maj-juni, en till två kalvar. Älgkalvar diar i 4-5 månader men stannar hos kon i ett år för att sedan bli bortstötta när hon ska få nya kalvar. Dessa bortstötta kalvar kallas fjolårskalvar och kan vara förvirrade just denna period när modern lämnar dem. De kan då riskera att, mer än vanligt, virra sig ut på vägar och ibland till och med in bland bebyggelse.  

Senast uppdaterad: 2016-10-12

Fakta

Klass Däggdjur
Ordning Partåiga hovdjur
Familj Hjortdjur
Livsmiljö Skog, myr
Levnadssätt Ensam
Föda Blad, kvistar, gräs
Mankhöjd 175 - 200 cm
Vikt (hane) 400 - 500 kg
Vikt (hona) 300 - 350 kg
Dräktighetstid 8 månader
Antal ungar 1-2/kull
Livslängd 12 - 15 år

I världen

Älgen finns på stora delar av norra halvklotet. Älgen i norra Sverige är större än i södra Sverige. I Sibirien och i Nordamerika är den ännu större med ett rekordspann på 2 meter och 35 kg för hornkronan!

Älgen ökar i stora delar av Europa. Även i Nordamerika är älgpopulationen utom fara. Det finns över en miljon älgar i världen och i Sverige har vi 200 000-300 000 individer. Ungefär 80 000 -100 000 av dessa älgar skjuts under älgjakten i Sverige varje år. Även i andra länder jagas älgen i stor utsträckning. Om populationerna skulle börja minska finns det god möjlighet att reglera detta med minskad jakt.