Om Dovhjort

Dovhjorten, en art som spridits över världen med hjälp av människan, är ett mellanstort hjortdjur som idag förekommer i flera olika färgvarianter. Den tar sig fram med det karaktäristiska fyrsprånget, som innebär att den studsar fram på alla fyra benen. Den kan hoppa upp till två meter högt!

Den ursprungliga färgteckningen hos dovhjorten är rödbrun med vita fläckar på sommaren och gråbrun utan synliga fläckar på vintern. Numera finns det också vita, mörkbruna och beigebruna djur. De flesta färgvarianter har en vit bakdel som är inramad av två ”parenteser” av kolsvart päls. Med hjälp av bakdelen och den svartvita svansen som är 15–20 centimeter lång, visar dovhjorten vilket humör den är på och kan också ge varningar till de andra djuren i flocken. En vuxen hjort (hanen) har för dovhjorten karaktäristiska skovelhorn.

Dovhjorten är ett socialt djur och hindarna, ofta besläktade, lever i små grupper med deras kalvar i olika åldrar. Hjortkalvarna lämnar modern när de är självständiga och lever sedan ensamma eller i små hangrupper. Under oktober är det högbrunst och hjortarna (hanarna) bevakar och försvarar sina egna områden och slåss om hindarna. När parningssäsongen är slut går handjuren tillsammans igen.  

Dovhjortar lever över världen i mycket varierande habitat. Det som begränsar dem är långa vintrar med mycket snö och sträng kyla. De finns på 1500 meters höjd i Pyrenéerna. De är främst gräsätare men kan också äta örter, knoppar och blad. Hos dovhjortar kallar man honan för hind, hanen för hjort och ungen för kalv.

Senast uppdaterad: 2015-12-30

Fakta

Klass Däggdjur
Ordning Partåiga hovdjur
Familj Hjortdjur
Livsmiljö Lövskog
Levnadssätt Flock
Föda Gräs
Mankhöjd 70 - 100 cm
Vikt (hane) 80 - 120 kg
Vikt (hona) 50 - 60 kg
Dräktighetstid 8 månader
Antal ungar 1/kull
Livslängd 15 - 20 år

I världen

Dovhjorten kom till Europa redan på romartiden. Människor tog den med sig från Mellanöstern. Här i Sverige har dovhjorten funnits sedan 1500-talet.

Det vanligaste är att de lever i parker och i områden som är inhägnade. Det finns också vilda dovhjortar främst i södra delarna av vårt land. Arten förekommer nu i nästan alla världsdelar då den medvetet planterats ut av människor eller rymt från hägn. Dovhjorten är en art som har visat sig lätt att hålla och syftet för detta i världen är jakt och köttproduktion.

Redlist livskraftig