Om Dvärgget

Geten är ett av våra äldsta domesticerade djur, som funnits hos människan sedan den yngre stenåldern. De fick beta på öppna marker och i skogen, och ibland hade man en herde som vaktade dem. Numera är geten även ett populärt sällskapsdjur.

Den afrikanska dvärggeten härstammar från länder kring ekvatorn i Afrika. Den blir sällan högre än 45 cm i mankhöjd och de är gråa eller svarta med vita tecken. Det är ett populärt tamdjur och har under en lång tid även varit ett uppskattat djurparksdjur. Den har ett trevligt och lugnt temperament, vilket gör den till barnens speciella favorit.

Geten domesticerades för omkring 10 000 år sedan. Domesticering är ett ord för människans förädling av ett vilt djur genom avel. Våra tamhundar är ett exempel på domesticering av vargen. Även nötkreatur, får och hästar är fler exempel på domesticerade djur.

Människor har länge använt getter över hela världen, framför allt för att få mjölk och kött. Ibland hade man en herde som vaktade dem. Den som inte hade råd med en ko, kunde i alla fall ha en get som gav lite mjölk, därför kallades geten för fattigmansko. Getter används även idag främst för mjölkproduktion, även i Sverige. Markägare använder gärna getter som ”landskapsvårdare” för att behålla öppna landskap. De är nämligen väldigt duktiga på att röja i vildvuxen buskmark.

Senast uppdaterad: 2016-10-12

Fakta

Klass Däggdjur
Ordning Partåiga hovdjur
Familj Slidhornsdjur
Föda Busk- och lövsly, gräs
Mankhöjd 50 cm
Vikt 20 - 30 kg
Dräktighetstid 5 månader
Antal ungar 1-2
Livslängd 12 - 15 år