Om Elandantilop

Elandantilopen tillhör oxdjuren. Riktigt stora hanar kan väga upp mot ett ton. Trots sin storlek kan de hoppa över två meter högt från stillastående. I flykt från rovdjur kan man se att de till och med hoppar över varandra.

Elandantilopen är nomadisk, vilket betyder att den inte har ett fast revir som den vaktar, utan den vandrar och bosätter sig tillfälligt på olika platser. De kan ses i olika slags flockar, enbart hanar, enbart honor och deras kalvar eller enbart ungdjur. Hanarna kan också leva själva. Flera flockar kan färdas tillsammans i stora hjordar med flera hundra djur.

Elandantilopen är främst en bladätare som betar från buskar och träd. Den når ganska högt och ibland tar den hornen till hjälp för att bryta av grenar så att den ska komma åt bladen. Den äter också gräs, främst när det är som saftigast i början på regnperioden. Tack vare att den äter olika saker, sliter den inte ut marken så mycket som boskap gör. Därför började man för ungefär 100 år sedan att ha farmer med elandantiloper. I dag finns det många sådana farmer i Afrika.

Arten är stor och kraftfull med en ganska ljus, rödbrun päls med smala vita ränder. Längs ryggen går en svart linje, så kallad ål. Hanarna blir med åldern mörkare i teckningen och gamla hanar kan vara riktigt gråsvarta. På halsen har både hanar och honor en stor skinnlapp, en så kallad dröglapp.

Senast uppdaterad: 2015-02-16

Utbredningsomr de elandantilop thumb

Fakta

Klass Däggdjur
Ordning Partåiga hovdjur
Familj Slidhornsdjur
Livsmiljö Savann
Levnadssätt Flock
Föda Blad, gräs
Mankhöjd 140 - 150 cm
Vikt (hane) 400 - 900 kg
Vikt (hona) 350 - 600 kg
Dräktighetstid 8,5 månader
Antal ungar 1/kull
Livslängd 15 - 20 år

I världen

Elandantilopen har länge använts av människor för sitt kött och sin mjölk. Idag lever de flesta elandantiloper på privata rancher eller i skyddade områden.

Elandantilopen har lätt att anpassa sig och kan leva i många olika miljöer. Den finns på savanner, i halvöknar, på grässlätter och i öppen skogsmark. Djuren ger inte så mycket mjölk som vanliga kor men mjölken är väldigt näringsrik och innehåller mycket fett. Elandantilopen hålls på många ställen i Afrika som ett tamdjur och finns även på farmer i Europa, Ryssland och USA. Trots att den främst lever i skyddade områden är tjuvjakt ett problem på grund av det höga värdet på köttet. Den är också ett populärt trofédjur på grund av sin imponerande storlek och vackra horn.

Redlist livskraftig