Fjällko

Fjällkon är en utrotningshotad lantras som kommer från Norrland. Formad av ett jordbruk med skogsbruk och fäbodsbruk som under de sista 2000 åren bedrivits i norra Sverige, är den tålig och klarar ett kyligt klimat och producerar en fet mjölk. Den anses också vara en mycket social och nyfiken ras. Pälsen hos fjällkon är oftast vit som grund med röda, svarta eller grå fält och prickar. De kan i vissa fall också vara helt enfärgade.

Rasen är vanligtvis kullig, vilket betyder att både kon och tjuren är hornlösa. År 1938 bildades en gemensam förening för de svenska lantraserna där fjällrasen och rödkullan ingår. Den kom att heta svensk kullig boskap (SKB) men innebar inte någon korsning av raserna utan de hölls i stort sett åtskilda.

Fjällkon har historiskt hållits främst för mjölkproduktion och klarar sig väldigt bra i naturområden då den har en god rörlighet och en bra födosökningsförmåga i det hårda klimatet. Deras mjölk lämpar sig väldigt bra för ostproduktion då den bland annat innehåller en hög halt av mjölkproteinet kasein. Inom fjällrasen finns även en särskild grupp som kallas fjällnära kor som härstammar från sex olika besättningar från avlägsna gårdar i de norrländska trakterna. Dessa djur är oftast lite mindre och ger vanligtvis en mindre mängd mjölk.

I slutet av 1800-talet fanns det ungefär 400 000 fjällkor som dock sedan minskade i antal då större modernare raser med högre avkastning valdes av bönderna. I slutet av 1900-talet hade det gått så långt att de flesta fjällkorna på ett eller annat sätt var släkt med varandra och Projekt Rädda Fjällkon inleddes.  Idag finns det ungefär 2600 stycken fjällkor varav 300 är fjällnära kor.

Senast uppdaterad: 2017-09-01

Fakta

Klass Däggdjur
Ordning Partåiga hovdjur
Familj Slidhornsdjur
Antal ungar 1/kull
Dräktighetstid 9,5 månader
Föda Gräs
Vikt 400 - 500 kg
Livslängd 15 - 20 år
Mankhöjd 120 - 130 cm