Om Gråsäl

Gråsälens sång hörs vida omkring när grupper på flera hundra sälar ligger på skären i yttre havsbandet. Gråsälar kommunicerar med varandra med hjälp av många olika slags ljud och en hona hittar sin egen kut i sälkolonin med hjälp av lätet. Kolmårdens gråsälar kommer från Östersjön. De föder sina ungar på isen i mars. De gråsälar som finns på västkusten och i Storbritannien föder sina ungar på hösten. I östra Kanada föds gråsälskutarna från december till februari och de vuxna sälarna i det här området är något större än övriga. Gråsälar finns bara på norra halvklotet.

I Östersjön lever tre arter av sälar. Vikaren återfinns främst i norr, knubbsälen i sydväst och gråsälen i mellersta och södra Östersjön. De tillhör alla gruppen egentliga sälar eller på engelska True Seals. Den ulliga och gulvita gråsälsungen, eller kuten som sälungar kallas, väger runt tio kilo när den föds. Mjölken den diar från sin mamma är mycket fet, 52 procent fetthalt och 11 procent protein och på tre veckor har ungen vuxit rejält och väger ungefär 40-50 kilo! Då lämnar honan sin kut som får klara sig själv.

Den gulvita pälsen, som kallas lanugo, ersätts av en mörk ungsälspäls efter ungefär två veckor. Då ska kuten för första gången dyka ned i det kalla vattnet. Det gäller att den lär sig att hitta och fånga fisk innan fettförrådet i kroppen tar slut. Ungarna klarar att leva på väldigt lite mat eller att helt svälta upp till två månaders ålder, men det är en mycket tuff start i livet och de magrar kraftigt. Man vet lite om ungarnas överlevnad till vuxen ålder. En beräkning utförd i Storbritannien visade en ungdödlighet på 40-60 procent före ett års ålder.

På sommaren kan man se gråsälar ligga tätt intill varandra på hällar och skär och ibland sjunger de sin säl sång. Det låter som en blandning mellan en ylande varg och en råmande ko. På land är gråsälen klumpig och rör sig långsamt genom att skumpa fram på magen. Men i vattnet är den väldigt smidig och kan dyka 100 meter djupt och stanna under ytan i upp till 20 minuter.

Senast uppdaterad: 2016-10-12

Gr s l 2016 thumb

Fakta

Klass Däggdjur
Ordning Rovdjur
Familj Öronlösa sälar
Livsmiljö Skärgård
Levnadssätt Grupp
Föda Fisk
Kroppslängd 165 - 230 cm
Vikt (hane) 170 - 310 kg
Vikt (hona) 100 - 190 kg
Dräktighetstid 11,5 månader
Antal ungar 1/kull
Livslängd 30 - 45 år
Nyheter icon

Nyheter

Gr s len oskar 5   kim lundgreen  university of southern denmark medium

Gråsälen Oskar deltar i hörselforskning

Läs mer

I världen

Första halvan av 1900-talet minskade sälarna på grund av jakt och andra halvan på grund av miljögifter. I Sverige blev gråsälen fridlyst år 1974. I dag finns det mellan 15 000 och 20 000 gråsälar i Östersjön. Från och med 2001 tillåts en viss skyddsjakt på gråsäl.

Det har funnits bofast befolkning kring Östersjön under minst 10 000 år och lika länge har människorna jagat säl för sin försörjning. Gråsäl lever i grupp och var därför troligen lättare att jaga än de två andra sälarterna som finns i Östersjön, knubbsäl och vikare. Vid sidan av fisket var säljakten en huvudnäring för de förhistoriska människorna. Det stora, späckrika djuret med sin starka hud gav både föda och många andra slags förnödenheter, till exempel sälhudar och tran.

Harstena, som ligger i Östergötlands yttre skärgård, var en gång i tiden den största samlingsplatsen för gråsälar på ostkusten. År 1930 kunde 20-30 000 gråsälar räknas på bådarna utanför ön. En gång om året kokades sälspäcket till tranolja i kokeriets två vedeldade grytor. Tranoljan användes i stället för linolja i rödfärg, men också till att smörja läder med samt vid smörjning av maskiner och motorer. År 1948 genomfördes det sista sälslaget utanför Harstena. Museet Harstena Trankokeri står öppet varje sommar.

Gråsälen är den största nu levande däggdjursarten i Östersjön och hotas endast av oss människor, främst genom jakt och miljögifter. Numera jagas de för att skydda fiskarnas fiskeredskap, som gråsälarna förstör i deras egen jakt på fisk. Miljögifterna påverkar fortplantning, hälsotillstånd och sjukdomar hos gråsälarna i Östersjön och det kan vara en förvarning om vad vi människor kommer att drabbas av. Liksom gråsälen är vi ett medelstort däggdjur med lång livslängd så att miljögifterna hinner lagras i kroppen i större mängder.

Redlist livskraftig

På Kolmården

Gråsälarna Anders och Benjamin kom till Kolmården i mycket dåligt skick. Båda två var unga kutar, utsvultna som hittats och omhändertagits av polisen. De fick veterinärvård och rehabiliterades till två välmående sälar. för att sedan släppas tillbaka i Östersjön försedda med sändare för att kunna följa upp att de klarade sig och för att lära oss mer om hur sälar vandrar mellan olika områden i havet.

Gråsälarna som bor i Brådjupet i Kolmården tränas med samma träningsmetod som delfinerna, positiv förstärkning. De är nyfikna, framåt, orädda och mycket lättlärda. De verkar tycka om att lära sig nya saker, på samma sätt som hundar.  Träningen ger djuren både mental och fysisk stimulans.