Om Järv

Järven håller till på fjällen och tundran där den jagar och äter gnagare och ren. Den är den största representanten i mårdfamiljen och den är en riktig enstöring.

Egentligen är järven ingen specialiserad jägare utan en asätare som föredrar att äta byten fällda av andra rovdjur. För att den själv ska kunna ta ett så stort byte som en ren, måste det vara djupsnö med skare ovanpå som bara håller för järven. Då händer det att den tar flera renar på kort tid. Förr i tiden trodde man att järven åt upp hela bytet direkt och därför kallas den på tyska vielfrass som betyder storätare. Men sanningen är att den sparar sin mat. I reviret finns skafferier i hålor bland klippor, uppe i träd eller i snön där den gömmer delar av sina byten. Järven jagar annars mest gnagare men eftersom den är en allätare så äter den också bär och andra växter.

Järven har inga problem att röra sig över stora ytor i sin karaktäristiska galopp och de kan komma upp i en hastighet av 45 km/h. Hanarna förflyttar sig oftast längre än honorna. Järven är också en duktig klättrare och simmare. Hur stora revir järvar har beror bland annat på tillgång på föda och järvar i Skandinavien har bland de största reviren som för en hane kan vara 500 km2. Hanens revir överlappar flera honors. Parningsperioden är någon gång mellan april–augusti då de träffas kort för att sedan skiljas åt igen. De små, gräddvita ungarna föds i en lya året efter. Under de första två månaderna förändras pälsens färg och blir mörkare brun. Vid ett års ålder är de lika stora som en vuxen järv och de klarar sig då själva. De är dock inte könsmogna och redo att få egna ungar förrän de är 2-3 år gamla. 

Senast uppdaterad: 2015-03-05

Utbredningsomr de j rv thumb

Fakta

Klass Däggdjur
Ordning Rovdjur
Familj Mårddjur
Livsmiljö Barrskog och tundra
Levnadssätt Ensam
Föda As, gnagare, bär
Mankhöjd 35 - 45 cm
Vikt 9 - 18 kg
Dräktighetstid 8 - 9 månader
Antal ungar 1 - 4/kull
Livslängd 10 - 13 år

I världen

Det uppskattas att det finns drygt 600 järvar i Sverige. Utvecklingen ser generellt positiv ut då antalet järvar har ökat under 2000-talet.

Järven har genom historien jagats bland annat för sin päls och det gör den fortfarande i vissa delar av världen. I Sverige är det mer konflikten med renägare som kan leda till förföljelse eftersom järven river mycket ren. Idag kan det ges tillstånd för skyddsjakt på järvar i Sverige.

I Sverige finns en del av populationen i skogsområden som hotas av inavel då den inte har tillräcklig kontakt med järvarna på fjället. 

Redlist s rbar