Om Juggerfalk

Falken är världens snabbaste landlevande djur med en mängd fascinerande anpassningar till snabba flygningar och ett liv i luften. Detta makalösa djur härstammar från dinosaurierna!

Juggerfalken är en medelstor falk som lever i södra Asien. Den är nära släkt med slagfalken som främst lever i Afrika. Juggerfalken är lite mörkare än slagfalken och den är mörk på vingar, rygg och benfjädrar. Juggerfalken har en rödbrun hjässa, vita linjer över ögonen och ljust, spräckligt bröst.

Falkens fjäderdräkt har anpassats till dess flygteknik och jaktmetod. Vingpennorna består av hårda och styva fjädrar och vingarna är smala och spetsiga, vilket är en anpassning för att flyga riktigt fort. Den långa stjärten, som fungerar likt ett roder, gör också falken till en smidig flygare. Ju längre stjärt desto bättre precision och styrförmåga i luftakrobatik har fågeln. Varje år byts de slitna fjädrarna ut vilket görs vartefter, fjäder för fjäder – detta kallas för att den ruggar. Om fjädrarna inte skulle bytas ut skulle inte fågeln behålla sin flygförmåga och heller inte sitt skydd mot regn och isolering mot kyla och värme. Fågeln ruggar i ett speciellt system där fjädrarna släpper i par på samma ställe på respektive sida. Detta för att behålla bästa möjliga flygförmåga även under ruggningen. När fjädrarna växer ut är det blod i ”skaftet” av fjädern, vilket dras tillbaka då fjädern har växt klart. Varje fjäder består av små strån av keratin, likt naglar och hår, som sitter ihop med hjälp av små hullingar. När fågeln putsar sig smörjer den fjädrarna med fett från en särskild körtel vid stjärten som gör fjäderdräkten vattentät.

Falkar har en syn med två områden i ögats synfält där de kan se skarpt– ett framåt och ett åt sidan – till skillnad från bland annat människan som har ett. Detta möjliggör för falken att hålla koll på sitt byte samtidigt som den håller koll på omgivningen och eventuella annalkande faror.  Falkens hjärna tolkar dessutom synintryck på ett annorlunda sätt än människans; på ett snabbare sätt. Effekten blir att fågeln ser i ”slow motion” i jämförelse med mänsklig syn. För människor kan det därför upplevas som att fåglar reagerar på saker innan de har hänt.

Falken är världens snabbaste landlevande djur. Den snabbaste av alla falkar är pilgrimsfalken som kan komma upp i hastigheter om 300 km i timmen eller mer. Juggerfalken har en något flackare flygstil och kommer därför inte upp i samma hastigheter som pilgrimsfalken. De snabba synintrycken och skarpa synfälten är en av många väsentliga egenskaper hos falken för att den ska klara av att fånga byten under de otroligt snabba flygningarna. För att rovfågelns ögon inte ska torkas ut i det kraftiga luftmotstånd som de snabba flygningarna medför har de en genomskinlig blinkhinna, ett ”tredje ögonlock”. Blinkhinnan som fälls ut över ögat, från sida till sida, ger skydd och fukt åt ögat och möjliggör för fågeln att behålla synen skarp.

Likt många andra rovfåglar har falken en gripreflex i sina starka fötter som, tillsammans med de långa klorna, gör att de kan fånga och hålla kvar byten i luften. Reflexen utlöses när bytet träffar foten och fågeln kan inte styra själv över att gripa eller släppa. På näbben har den en så kallad falktand som används för att döda bytet. När den äter sitt byte fäller den ut vingarna över det, ett beteende som kallas för att mantla och som har som funktion att skydda måltiden från andra rovfåglar.

Senast uppdaterad: 2015-09-30

Utbredningsomr de juggerfalk thumb

Fakta

Klass Fåglar
Ordning Falkartade fåglar
Familj Falkfåglar
Livsmiljö Skog, öppna marker
Levnadssätt Ensamma, par
Föda Fåglar, ödlor, små däggdjur
Vikt 525 - 850 g
Ruvningstid 30 dygn
Antal ungar 3 - 4/kull
Livslängd 5 - 18 år
Vingspann 88 - 107 cm

I världen

På 1960-talet var juggerfalken vanligt förekommande i sitt utbredningsområde. På senare år har den dock minskat snabbt i antal på grund av den ökade användningen av bekämpningsmedel.

Juggerfalken förekommer i den Indiska subkontinenten, främst i Indien och Pakistan. Den lever och häckar också i Afghanistan, Burma, Nepal och Bangladesh. Tillfälligt kan den ses i bland annat sydöstra Iran. Juggerfalken är nära hotad på grund av ett ökat odlande och därigenom användande av bekämpningsmedel. Juggerfalken är känslig för dessa bekämpningsmedel och drabbas därför hårt. Även habitatförstörelse bidrar till att populationen minskar. 

Redlist n ra hotad