Om Knubbsäl

Knubbsälen lever i små grupper och är riktigt duktiga dykare. De kan ta sig ner till 800 meters djup och stanna under vattenytan 15-20 minuter. Den som har tur kan se sälarna vila tillsammans på ett skär eller en häll.

Knubbsälsungen kommer till världen på sommaren, ofta på en sand- eller stenstrand. Den fäller sin vita fosterpäls (lanugo) i livmodern och när den föds har den samma mörka färg som honan. Födseln äger rum vid midsommar för knubbsälar vid Sveriges kuster, mars-april i södra Kalifornien och Mexiko. Honor vid USAs nordvästkust föder i maj-juni och på Aleuterna föds kutarna i juni-juli. När honan går ned i vattnet följer den nyfödda sälkuten med. När det är dags att dia går de upp på land. De följs åt i ungefär en månad. Ungen avvänjs sedan och överges ganska abrupt och får klara sig på egen hand. Det händer att människor hittar ensamma sälungar på stranden. De låter ynkliga när de ligger där och klagar högt, men de är inte övergivna. Honan finns oftast i närheten men vågar sig inte fram så länge det finns människor där. Därför är det viktigt att gå därifrån och lämna ungen i fred.

Knubbsälshannar är något större än honor och de knubbsälar som lever i Stilla havet är större än de som lever i Atlanten. Pälsens utseende kan variera från silvrig bakgrund med spridda svarta fläckar till svart bakgrund med ljusare ringar och fläckar. Det verkar som om de ljusare färgerna dominerar norrut och de mörka färgerna är vanligare på sydliga breddgrader. Sälar har stora ögon för att kunna se bra i djupa och mörka vatten. Knubbsälar har ett kortare och rundare huvud med en markerad panna jämfört med gråsälar som har en lång nos. Även näsborrarnas placering skiljer sig hos de båda arterna. Knubbsälens näsborrar bildar en vid v-form så att nedre ändarna nästan går ihop medan gråsälens näsborrar är placerade parallellt med varandra.

De anpassar sin diet till det som finns tillgängligt och är lätt att fånga, beroende på årstid och området de lever i. Knubbsälar äter olika sorters fisk (även plattfisk), bläckfisk och skaldjur. De jagar oftast kustnära i grundare vatten, laguner, vikar, i kelpskog och vid flodmynningar, men kan även dyka djupt. Man har uppmätt dyk ner till 800 meter. De kan till och med hitta fisk i totalt mörker, genom att känna tryckförändringar i vattnet från fiskens rörelser.

Knubbsälshanar blir könsmogna vid 5-7 års ålder och honor vid 3-6 år. De har fördröjd fosterinplantation med två månader vilket betyder att fostret utväxlas de sista 8 månaderna av den 11 månader långa dräktigheten.

Senast uppdaterad: 2016-10-12

Utbredningsomr de knubbs l thumb

Fakta

Klass Däggdjur
Ordning Rovdjur
Familj Öronlösa sälar
Livsmiljö Skärgård
Levnadssätt Ensam, grupp
Föda Fisk, bläckfisk, skaldjur
Kroppslängd 120 - 190 cm
Vikt 80 - 140 kg
Dräktighetstid 11 månader
Antal ungar 1/kull
Livslängd 25 - 30 år

I världen

Internationellt är knubbsälen inte hotad, men östersjöpopulationen klassas som sårbar. Bevarande av knubbsälarna i Östersjön är extra viktigt, då de är genetiskt avvikande från andra knubbsälsbestånd.

Knubbsälen finns i kustområden i såväl Atlanten som i området kring den norra polcirkeln; från norra Portugal till nordvästra Ryssland. Bland annat finns de i Östersjön, där populationen klassas som sårbar. Mycket tyder på att östersjöpopulationen varit isolerad från övriga knubbsälsbestånd under minst 600 år. Detta bestånd är det genetiskt mest avvikande bland Europas knubbsälar. Det gör bevarandet av dem ännu viktigare. Vid räkning år 2005 fanns det 477 knubbsälar i Kalmarsund, uppdelade på tre geografiska områden.

Knubbsälen blev fridlyst på västkusten 1966 och i Östersjön 1974. I dag finns det ganska gott om knubbsälar i våra hav och antalet knubbsälar är ökande. Kring Danmark, Nederländerna och Tysklands kuster har antalet knubbsälar minskat på grund av miljögifter. Naturliga hot är annars hajar, isbjörnar och späckhuggare eftersom de lever i samma områden.

Redlist livskraftig