Om Kronhjort

Kronhjorten är Sveriges största hjort och den kan väga upp till 250 kg. Den har stor anpassningsförmåga till olika miljöer men föredrar en blandning av lövskog och öppet landskap.

Kronhjortar är sociala djur och lever i flockar med vuxna honor, som kallas hindar, och deras kalvar från flera generationer. Ofta är en av de äldre hindarna den dominanta som leder flocken. Ibland går flera familjer ihop och lever i en större flock. Hjorten (hanen) går ibland med andra hjortar i mindre grupper. Men de håller inte ihop på samma sätt som hindarna och kalvarna. När hjorten (hanen) märker in sitt område brölar han hest och högt för att berätta för andra hjortar att området är upptaget. Storleken på hornkronan är viktig. Ibland är den full av gräs och mossa eftersom han också visar sin styrka genom att stånga i marken.

När en kronhjortshind ska föda lämnar hon flocken för att hitta ett område med bra skydd till kalven. Den första veckan hålls kalven gömd i hög vegetation för att sedan börja följa hinden. Intresset för växter börjar ganska tidigt och vid 1 månads ålder är en del av kalvens diet vegetabilisk. De diar till 6-9 månaders ålder. Hindar och hanhjortar växer olika snabbt. Hindar har nått vuxen storlek vid 3-6 års ålder medan hanhjortar är fullvuxna vid 8-9 år.

Hos kronhjortar kallar man honan för hind, hanen för hjort och ungen för kalv.

Senast uppdaterad: 2016-10-12

Transparent 110x110 thumb

Fakta

Klass Däggdjur
Ordning Partåiga hovdjur
Familj Hjortdjur
Livsmiljö Lövskog, jordbrukslandskap
Levnadssätt Flock
Föda Gräs, blad
Mankhöjd 95 - 130 cm
Vikt (hane) 200 - 240 kg
Vikt (hona) 110 - 150 kg
Dräktighetstid 8 månader
Livslängd 20 - 30 år

I världen

Kronhjorten finns i många Europeiska länder. I Sverige har vi två små populationer kvar av den ursprungliga kronhjorten som Carl von Linné beskrev 1758.

Carl von Linné baserade sin beskrivning av arten på den svenska kronhjorten. För ca 10 000 år sen vandrade kronhjorten in i Sverige via Danmark. Här fanns den till mitten av 1800-talet då bara en spillra fanns kvar av populationen på grund av allmän jakt. 1907 uppskattades den svenska populationen till 50 djur. Under 1900-talet har kronhjortarna sedan långsamt ökat i landet. Jakten är nu reglerad. Den största delen av den svenska populationen är dock uppblandad med andra, så kallade underarter av kronhjorten. Bara på två ställen i Sverige tror man att den ursprungliga underarten, som Carl von Linné beskrev, finns kvar. Hotstatusen nedan gäller just denna underart.

Den art av kronhjort som vi har i Sverige lever vilt i stora delar av Europa. Även i norra Afrika, i Tunisien och Algeriet, förekommer den. Bort mot Asien lever främst den kronhjorten som kallas Wapiti, som också lever i Nordamerika. Wapitin och den europeiska kronhjorten beskrivs idag ofta som samma art. 

Redlist livskraftig