Sydlig marknäshornsfågel

Marknäshornsfågeln är ett mytomspunnet djur som tros bringa lycka och förutspå regn. Sydlig marknäshornsfågel är den största av alla näshornsfåglar och kan väga upp till 6 kilo.

Marknäshornsfågeln lever i par eller grupper på savannen och i skogsmarker i södra Afrika. I gruppen finns ett dominant par, en hona och en hane, men också deras ”medhjälpare”. När det närmar sig häckning samlar hanarna ihop torra löv till boet, som oftast är en hålighet i ett träd. Den dominanta honan lägger vanligtvis två ägg. Alla de andra i gruppen matar sedan honan som ruvar på ägg. När ungarna kläcks så överlever bara en av dem, medan den yngsta oftast svälter ihjäl. Ungen matas av hela gruppen och det tar över 80 dagar innan den har lämnat boet. De sista månaderna hjälper även den dominanta honan till att skaffa mat till ungen. Marknäshornsfåglar förökar sig långsamt och det tar flera år innan ungen är könsmogen och lämnar gruppen.

Marknäshornsfågeln har ett vingspann på nästan två meter, men den ses oftast inte flygandes utan som namnet antyder alltså på marken. De tar sig fram på savann och i skog, långsamt i grupp. De fångar främst djur som lever på marken och det har visat sig att de har en extremt varierad meny. Födan består av allt från mindre djur som insekter och sniglar till grodor, möss, ekorrar, ormar och sköldpaddor. För att få tag på större byten kan de samarbeta i gruppen och omringa bytet. Marknäshornsfågeln använder sin stora kraftiga näbb för att gräva fram små byten och till att hugga ihjäl ett större bytesdjur. 

Senast uppdaterad: 2015-09-23

Utbredningsomr de markn shornsf gel thumb

Fakta

Klass Fåglar
Ordning Blåkråkartade fåglar
Familj Näshornsfåglar
Livsmiljö Savann, skogsmark
Levnadssätt Par, grupp
Föda Ödlor, grodor, insekter
Vikt 2 - 6 kg
Ruvningstid 40 dygn
Livslängd 30 - 40 år
Vingspann 120 - 180 cm

I världen

Den sydliga marknäshornsfågeln är ganska vitt spridd över södra Afrika. Däremot är populationen ganska gles. Den minskar också på grund av att fåglarnas häckningsplatser försvinner.

Fåglarnas livsmiljö förstörs när man hugger ned stora träd med bra bohålor. Många dör av att de äter skadedjur som människan förgiftat. Detta gör att de färgstarka marknäshornsfåglarna blir allt färre. Deras fjädrar används traditionellt i ceremonier i Malawi. Marknäshorsfåglar anses vara heliga av lokalbefolkningen och skyddas därigenom av dem, men hur långt det räcker är svårt att säga. De anses dock också vara en plåga för människor då det händer att de krossar glasrutor när de attackerar sin egen spegelbild. Elledningar är ett annat hot då de ofta flyger lågt och kraschar in i dem. Samlat så gör alla dessa hot att populationen minskar. Globalt anses arten sårbar och i Sydafrika är de utrotningshotade. 

Redlist s rbar