Om Nandu

Hos nandun är det hanen som ruvar äggen och tar hand om ungarna, helt och hållet. I ett och samma bo kan det finnas så många som 70 ägg!

Under stora delar av året när det inte är parningstid lever nandun i blandade grupper som går tillsammans. Vid parning så är dominanta hanar revirhävdande. Nanduer har ett fantastiskt och mycket komplicerat fortplantningssystem. Honan parar sig och lägger ägg hos en dominant hane och kan även besöka flera hanar. Hanar kan ha olika roller, antingen parar de sig med flera honor, ruvar deras ägg och föder upp ungarna eller så gör de bara något av det. Vissa parar sig bara, men föder inte upp ungar medan andra hjälper andra hanar att ruva och att föda upp ungar. Vissa hanar väljer att inte delta alls.

När det är dags att lägga ägg så har hanen byggt en enkel grop som honorna får lägga sina ägg i. Det kan bli ända upp till 70 stycken i ett enda bo. Han ligger kvar där hela tiden och flyttar sig inte ens när en hona ska värpa ett nytt ägg. Hon får lägga ägget utanför boet och sedan rullar han försiktigt in det nya ägget bland de andra. När ungarna kläcks tar hanen ensam hand om dem och ser till att de hittar mat. Till att börja med äter de mycket insekter, men som vuxna äter nanduer främst gräs, frön och frukter.

Nanduer är allätare, men äter mest bara gräs och frön, men också insekter och ödlor kan slinka ner. De tillbringar en stor del av dagen att gå med huvudet lågt och picka och leta efter något ätbart på marken. Nanduer kan inte flyga när det gäller deras vingar så och använder hanarna dem till att skydda sina ägg och ungar, men också till att vifta med för att imponera på honor. 

Senast uppdaterad: 2015-09-30

Utbredningsomr de nandu thumb

Fakta

Klass Fåglar
Ordning Strutsfåglar
Familj Nanduer
Livsmiljö Grässlätter
Levnadssätt Flock
Föda Gräs, örter
Höjd 150 cm
Vikt 25 kg
Ruvningstid 35 - 40 dygn
Livslängd 20 - 40 år

I världen

Nanduer finns utspridda i stora delar av Sydamerika. Trots det så minskar antalet och de hotas av att deras habitat splittras av människan.

Nanduer jagas dels för köttets skull, men också för skinnet. Efterfrågan på skinn är mycket stor och bara på 80-talet exporterades över 50 000 nanduskinn från Sydamerika. Att jordbruksmarker med tillhörande boskap breder ut sig är det andra stora hotet mot nandun. Eftersom nandun betar gräs är den en konkurrent till boskapen, vilket gör att födan försvinner och habitatet splittras. De revirhävdande hanarna kan vara aggressiva när de vaktar sina ägg och ungar gör också att de blir förföljda av människor som försöker köra bort nanduerna när de ställer till med besvär.

Redlist n ra hotad