Om Nubisk get

Geten är ett av våra äldsta domesticerade djur, som funnits hos människan sedan den yngre stenåldern. De fick beta på öppna marker och i skogen, och ibland hade man en herde som vaktade dem. Numera är geten även ett populärt sällskapsdjur.

Den nubiska geten som finns på Kolmården är en ras som är framavlad i England. Det är en korsning mellan traditionell mjölkget och nubiska getter från norra Afrika. Den är främst avlad för att producera mjölk, men det finns större korsningar för köttproduktion. Den nubiska geten visar stor variation vad det gäller färg och kan vara svart, brun, röd eller vit, enfärgad eller fläckig. Bockarna har längre och grövre päls än getterna som också saknar skägg. De har en karaktäristisk välvd nosrygg och långa hängande öron.

Geten domesticerades för omkring 10 000 år sedan, domesticering är ett ord för människans förädling av ett vilt djur genom avel. Våra tamhundar är ett exempel på domesticering av vargen. Även nötkreatur, får och hästar är fler exempel på domesticerade djur.
Människor har länge använt getter över hela världen framför allt för att få mjölk och kött. Ibland hade man en herde som vaktade dem. Den som inte hade råd med en ko, kunde i alla fall ha en get som gav lite mjölk, därför kallades geten för fattigmansko. Getter används även idag för mjölkproduktion, även i Sverige. Markägare använder gärna getter som ”landskapsvårdare” för att behålla öppna landskap. De är nämligen väldigt duktiga på att röja i vildvuxen buskmark.

Senast uppdaterad: 2017-09-01

Fakta

Klass Däggdjur
Ordning Partåiga hovdjur
Familj Slidhornsdjur
Föda Busk- och lövsly, gräs
Mankhöjd 60 - 100 cm
Vikt 40 - 60 kg
Dräktighetstid 5 månader
Antal ungar 1 - 3/kull
Livslängd 10 år