Sydafrikansk sjöbjörn

Sjöbjörnar, som också kallas för pälssälar, är nära släkt med sjölejon. Största delen av året tillbringar sjöbjörnen i vattnet där den lever av fisk och bläckfisk. Det som främst skiljer sjöbjörnar från sjölejon är den tjocka pälsen med en tät underull och den mer spetsiga nosen hos sjöbjörnen.

Den sydafrikanska sjöbjörnen finns i vattnen kring Namibias och Sydafrikas kuster, både längs fastlandet och vid öarna ute till havs. Bara en av totalt nio arter av sjöbjörnar lever på norra halvklotet nämligen den Nordliga pälssälen, övriga återfinns på södra halvklotet. De lever i stora kolonier som ibland kan innehålla tusentals sjöbjörnar. De kommunicerar med varandra genom att gläfsa, morra och bräka så dessa kolonier kan ibland höras på mycket långa avstånd.

När parningstiden närmar sig går hanarna upp på land för att skapa sig ett eget revir. När de ska skaffa sig ett så stort område som möjligt, och därmed också kunna locka till sig många honor, blir det en hel del bråk hanar emellan. Eftersom det har främjat fortplantningen för dem att vara stora och tunga har de under evolutionens gång utvecklats i storlek så att de är två till tre gånger större än honor. Honan kommer upp på land omkring en månad senare och söker sig till det område där hon föddes. Där föder hon snart sin unge, mitt bland andra honor och stridande hanar.

Sju dagar efter födseln kommer honan i brunst och revirets hane får fullt upp med att para sig med alla sina honor. Sjöbjörnar har fördröjd fosterinplantation så det befruktade ägget börjar utvecklas till ett foster först fyra månader efter parningen. När födsel och parning ägt rum ger sig honan ut i havet för att äta. Ungen stannar på land tills att honan kommer tillbaka för att ge di. I början är honan endast borta från ungen någon dag eller två, men sedan förlänger hon sina fisketurer successivt. Ungen är inte simkunnig från födseln utan måste lära sig att simma. Det gör den genom att leka i grunda vattenfyllda klippskrevor eller vid strandkanter. Efter ett par månader kan ungen simma, men den fortsätter att dia sin mamma upp till ett års ålder.

De hanar som har lyckats etablera ett revir med egna honor kan inte riskera att förlora det så de ger sig inte ge sig ut i havet för att fiska. De lever på de fettreserver som de skaffade sig före parningstiden. Vuxna hanar klarar att fasta upp till sex veckor under den här perioden av året. Sjöbjörnar livnär sig främst på fisk men det händer även att de dödar sjöfåglar och pingviner. Det största hotet förutom människan är vithajen som lever i samma områden som den sydafrikanska sjöbjörnen. Även sjakaler och hyenor utgör ett hot för de nyfödda ungarna på land. 

Senast uppdaterad: 2016-10-03

Fakta

Klass Däggdjur
Ordning Rovdjur
Familj Öronsälar
Livsmiljö Hav, klippkuster
Levnadssätt Koloni
Föda Fisk, bläckfisk
Kroppslängd 150 - 300 cm
Vikt (hane) 200 - 350 kg
Vikt (hona) 60 - 120 kg
Dräktighetstid 12 månader
Antal ungar 1/kull
Livslängd 20 år

I världen

Ulliga, mjuka och vackra pälsar har i alla tider lockat oss människor att jaga djur och sjöbjörnungarnas lena, mjuka och täta päls gör att många har lockats av den. Sjöbjörnungarna låter som ett bräkande lamm som har kommit för långt bort från sin mor.

Sjöbjörnar har i olika perioder jagats hårt för den täta, fina pälsen. När jakten resulterade i väldigt få djur kvar, både på nittonhundratalet och även tidigare, så sjönk marknadsintresset och de har lyckats att återhämta sig. Numera är jakten reglerad genom kvoter. Vuxna hanar jagas främst för att använda deras späck eftersom pälsen inte är speciellt värdefull på grund av alla ärr efter slagsmål med andra hanar. Ungar jagas främst när de är i sju till tio månaders ålder eftersom deras underull är som längst och har den finaste strukturen i den åldern. På öar ute till havs konkurrerar sjöbjörnar och sjöfåglar om utrymmet för att kunna föda upp sina ungar. Ibland regleras sjöbjörnarnas antal genom jakt för att skydda vissa hotade fågelarter.

Redlist livskraftig

På Kolmården

I Sydafrika går hanen upp på land i slutet av oktober och november, honorna kommer i december för att föda sina ungar och para sig. På Kolmården har sjöbjörnarna anpassat sin parningstid till våra breddgrader och de föder sina ungar i maj-juni istället. Det är bara ett av åtskilliga exempel på hur anpassningsbara djur är till naturens olika förhållanden.

Till skillnad från valar så har säldjuren kvar sitt luktsinne. I Kolmården har vi genomfört ett forskningsprojekt för att få veta mer om den Sydafrikanska sjöbjörnens luktsinne. Sjöbjörnarna har tränats att peka med nosen på den lukt de uppfattar som den rätta lukten. Det visade sig att sjöbjörnar har ett betydligt bättre luktsinne än vad man tidigare trott. Deras luktsinne är fullt jämförbart med människans och med andra primater. För mer information om forskningsprojektet, klicka här.