Om Soldatara

Fågelns färg smälter in i skogen och det är svårt att upptäcka arapapegojan där den sitter högt uppe i trädet. Men eftersom den har ett högt läte, hörs det tydligt att den finns där någonstans.

Soldataror lever som par hela livet, där paren lever tillsammans i stora grupper. Soldataror häckar i redan befintliga hålor, alltså de gör ingen egen bohåla. De häckar på klippväggar i klippskrevor och naturliga håligheter i träd. Att de är beroende av naturliga hålor eller hålor som någon annan gjort, gör dem sårbara. Hur hålet är utformat har visat sig viktigt. Vilken storts träd det är, hur stort hålet och dess öppning är avgör arans val av bohåla.

Som alla papegojor har soldataran två tår som är vända framåt och två tår som är vända bakåt. Fötterna och näbben gör att den klättrar väldigt bra i trädgrenarna när den letar efter mat. Näbben är specialgjord för att klara av hårda nötter. Till exempel paranöten som har ett mycket hårt skal. Men det klarar aran genom att fila spår i nöten med hjälp av undernäbben. Sedan går det lätt att krossa skalet.

Senast uppdaterad: 2015-09-30

Utbredningsomr de soldatara thumb

Fakta

Klass Fåglar
Ordning Papegojfåglar
Familj Papegojor
Livsmiljö Skog
Levnadssätt Parvis i flock
Föda Frön, frukt, blad
Ruvningstid 25 dygn
Livslängd 50 år
Vikt 900 g
Vingspann 100 cm

I världen

Soldataran lever i Central- och Sydamerika. Den fångas för att hållas som husdjur trots att det är olagligt. När de häckar i trähåligheter är de lätta att få tag på.

Den underarten som finns på Kolmården (Ara militaris mexicana) lever i Centralamerika. Den hotas av att den fångas in och säljs illegalt som sällskapsdjur. Trots de som lever i reservat fångas in. Som art är soldataran klassad som sårbar, men i Mexico anses den vara utrotningshotad. Inte bara jakten på den hotar utan även att habitatet försvinner och förstörs. Man har sett att soldataran inte föredrar att jaga i områden där människan skövlat skog. De är också beroende av träd som har naturliga håligheter, för häckningen. Där de häckar i branta klippväggar är de lite mer skyddade från oss människor.

Redlist s rbar