Om Varg

Vargar lever i familjegrupper som består av ett föräldrapar och deras valpar i olika åldrar. De kan också leva ensamma, ofta är det då unga vargar på vandring för att söka en egen partner. Vargar har ett fantastiskt samarbete i flocken som de använder sig av i jakten.

Levnadssätt

Gråvargen återfinns på stora delar av norra halvklotet. De kan leva i olika slags miljöer, men återfinns generellt i ganska avlägsen vildmark. I Sverige lever den i skogsmiljö, främst i mellersta delen av landet. Vargens bytesdjur varierar världen över beroende på var den lever. I Sverige är det främst älg och rådjur som fälls, men då vargen är en allätare kan den också äta till exempel blåbär. Vargen kan jaga ensam och jagar då mindre byten, men i flock är de betydligt mer effektiva och kan fälla stora byten. Vargar har till skillnad från kattdjur en extrem uthållighet och kan förfölja ett bytesdjur under en längre tid. De fäller främst unga, gamla eller på någon sätt nedsatta djur som därför är lättare att få tag på. Vargen kan även ta tamdjur av samma anledning eftersom de är lätta bytesdjur.

I februari-mars är det parningstid och valpar från tidigare år vandrar antingen ifrån sin familjegrupp för gott eller så tillbringar de parningsperioden på avstånd från föräldraparet. Valparna föds efter 63 dygn i en lya som tiken grävt eller en bergskreva. De nyfödda valparna är både döva och blinda och helt beroende av vargtiken. De börjar se vid 10 dygns ålder och deras öron, som vid födseln är små och nedvikta, börjar resa sig och hörseln förbättras vartefter. Vid tre veckors ålder syns de utanför lyan och diar då fortfarande, men snart kan de börja äta halvsmält kött som de vuxna spyr upp till dem. Vid fem veckors ålder börjar de gradvis avvänjas från diandet och vanligtvis äter de bara kött vid tio veckors ålder. Vid denna ålder har de ändrat färg sedan de föddes då pälsen var mörk och ögonen blåa, de har också antagit en mer grå-gul päls med täckhår och ögonen blir vanligtvis gulaktiga. Under tiden därefter växer de i snabb takt och följer med på korta jakter samt lär sig av de vuxna vargarna. Vid sju till åtta månaders ålder kan man se dem jaga aktivt tillsammans med flocken. Vargar blir könsmogna vid 2-3 års ålder.

Kommunikation

Vargar kommunicerar på en mängd olika sätt med varandra, dels med ljud och dofter, men också med kroppsspråk. Vargar ylar, morrar, gnyr och skäller. Ylandet kan betyda olika saker och låta på olika sätt, det kan användas för att samla ihop flocken eller för en ensam varg att finna en partner, men det kan också vara en revirmarkering. Vargar markerar sitt revir för att hålla främmande vargar borta och detta gör de även genom att urinmarkera och göra skrapmärken med tassarna. Kroppsspråket är viktigt inom flocken och vargarna använder hela kroppen på ett tydligt sätt för att meddela sig; öron, svans och hela kroppen hålls högt eller lågt beroende på om de vill visa sig dominanta eller undergivna. För att visa sin sinnesstämning kan de även blotta tänderna och morra eller gny. Ögonen används också i kommunikationen då en varg kan spänna blicken i en annan och den andra undviker då tydligt ögonkontakt. Mycket av vargens kroppsspråk kan man känna igen hos våra hundar och det är inte alls konstigt eftersom hunden härstammar från gråvargen och är biologiskt sett samma art.

Senast uppdaterad: 2016-08-30

Varg 2016 thumb

Fakta

Klass Däggdjur
Ordning Rovdjur
Familj Hunddjur
Livsmiljö Barr- och lövskog
Levnadssätt Familjeflock
Föda Rådjur, älg, gnagare, bär
Mankhöjd 60 - 70 cm
Vikt (hane) 40 - 60 kg
Vikt (hona) 25 - 40 kg
Dräktighetstid 63 dygn
Antal ungar 1 - 7/kull
Livslängd 10 - 15 år

I världen

I Sverige lever en isolerad och inavlad population av varg, som annars finns spridd över stora delar av norra halvklotet. Vargen kan vara en konkurrent till människan och det kan leda till konflikter.

Gråvargen är en art som är förekommande på norra halvklotet och arten delas in i olika underarter. I Sverige har vi en population av underarten Canis lupus lupus och här är vargen rödlistad, vilket innebär att den är hotad. Populationen, som är Sveriges och Norges vargar tillsammans, är isolerad från övriga vargpopulationer i Europa vilket gör att den har en hög grad av inavel och därmed är sårbar. Det finns ca 350-400 vargar i Sverige och Norge.

Vargen är en art som på många sätt konkurrerar med människans intressen och därför skapas konflikter. Vargen jagar många av de djur som vi människor också jagar och de kan skada och döda jakthundar som inkräktar på vargens revir i skogen. Det förekommer också att vargar tar tamdjur som renar och får, vilka ofta kan vara ett lättare bytesdjur då de inte har möjlighet att fly. Ofta ser man unga oerfarna ensamvandrande vargar som väljer att ta lite lättare bytesdjur. Djurägare kan skydda sina tamdjur med hjälp av staket som länsstyrelserna kan ge bidrag till. Även ekonomiska ersättningar betalas ut för rovdjursrivna tamdjur.

Redlist s rbar