Om Vildsvin

Vildsvin är skygga och har dålig syn, men bra hörsel och extremt bra luktsinne. De kan upptäcka människor på långt håll och håller sig då helst undan.

Vildsvinen äter mer eller mindre allt de kommer över. De kan äta gräs, bär, rötter, insekter och kadaver. De kan även fånga mindre byten själva, som t.ex. reptiler. Vildsvinet är främst aktiv i gryning och skymning. Dock finns observationen på enbart nattaktivitet i områden med mycket jakt.

Vildsvinen lever främst i familjegrupper med honor och deras ungar. Den fullvuxna hanen, galten, lever i anslutning till flocken i parningsperioden, annars går den oftast själv. Upp till 20 individer kan man oftast se tillsammans i en flock. Det finns däremot observationer på 100 djur tillsammans. Troligtvis är det tillfälliga grupperingar som är så stora.

Innan honan, som kallas sugga, ska föda lämnar hon sin flock. Hon letar reda på ett lämpligt ställe där hon mycket noggrant bygger ett bo. Bobyggandet är viktigt för henne och har visat sig vara lika viktigt även för våra tama grisar. Efter 4-6 dagar tar hon med sina kultingar till flocken. Kultingarna diar då på alla suggor som har mjölk. Efter redan ett par veckors ålder så börjar de äta fast föda, exempelvis maskar. De diar till omkring fyra månaders ålder.  

Senast uppdaterad: 2016-10-12

Fakta

Klass Däggdjur
Ordning Partåiga hovdjur
Familj Svindjur
Livsmiljö Skog, brukslandskap
Levnadssätt Flock
Vikt (hane) 200 kg
Vikt (hona) 70 - 140 kg
Föda Allätare
Dräktighetstid 3,5 - 4 månader
Antal ungar 5 - 9/kull
Livslängd 10 - 15 år
Mankhöjd 100 cm

I världen

Den art som finns i Sverige är den art man även hittar i stora delar av Europa och Asien – det Eurasiska vildsvinet. I Sverige har vildsvinet spridits med hjälp av människan.

Vildsvin ses sällan i dagsljus och även om de idag är omtalade är det många som aldrig har sett dem. Spåren de lämnar efter sig är däremot lättare att upptäcka. De bökar i marken i jakt på ätbara växtdelar, skrubbar sig mot träd och sölar sig i lergropar. I vissa områden leder deras aktivitet till skador på träd och grödor, men bökandet gynnar också spridningen av många växtarter. De första vildsvinen invandrade till Sverige efter den senaste istiden för 8 000 år sedan, men de blev vanliga först när riktiga skogar vuxit upp. Efter tvåhundra års frånvaro är vildsvinen nu åter tillbaka i de svenska skogarna. Populationen idag kommer främst från förrymda vildsvin från hägn.

Arten finns spridd över stora delar av Europa och Asien. Den finns beskriven i många så kallade underarter. Den största av dem alla är en variant som finns i Ryssland och Kina. Hanen väger där ofta över 300 kg, till skillnad mot vår svenska, som vanligtvis väger 200 kg. Populationen är livskraftig. Ett av de hot som dock finns mot arten är den konkurrens som skapas när vildsvin bökar upp planterade grödor för människan.
 

Redlist livskraftig