Om Watussi

Watussi-boskapen kom med watussi-folket till Rwanda, Burundi och Zaire i Afrika för länge, länge sedan.

Hutufolket som är urinvånare i Rwanda och Burundi, tyckte att det var ståtliga djur och blev imponerade av deras väldiga horn. Om hutuerna jobbade för watussi-folket, fick de låna djuren som betalning. De fick mjölka korna och ibland fick de lov att slakta en kalv.

Watussi-folket har djuren av religiösa skäl och som symbol för att visa sin ställning. De heliga korna med de längsta hornen får bara ägas av hövdingar och kungar. Och det är bara ogifta flickor som får mjölka boskapen. Watussi-boskapens bajs används för att bygga hyddor av eller också torkas det och används som bränsle. Man använder också boskapen i stället för pengar. När en man köper en hustru lämnar han djur som betalning.

Senast uppdaterad: 2016-10-13

Fakta

Klass Däggdjur
Ordning Partåiga hovdjur
Familj Slidhornsdjur
Föda Gräs
Mankhöjd 150 cm
Vikt (hane) 600 kg
Vikt (hona) 400 kg
Dräktighetstid 9,5 månader
Antal ungar 1/kull
Livslängd 20 år