Km tiger 01 lev flat top desktop

Tiger

Ing r i entren2 medium

Välkommen på en visning där du får lära dig mer om världens största kattdjur! Här varvas berättelser om tigrarna på Kolmården med matnyttig information om de vilda tigrarnas utsatthet.

Amurtigern är världens största kattdjur, med en vikt på uppåt 300 kg och en kroppslängd om mellan 2,5 till 3 meter. Under Tigervisning berättar en kunnig djurvårdare om detta mytomspunna och vackra djur i samband med matning eller miljöberikning. Djurvårdaren berättar också om hur och varför tigrarna tränas, och visar bland annat hur de kan ställa sig på bakbenen med framtassarna mot gallret – en mäktig syn!  Likaså får du lära dig om det dagliga miljöberikningsarbetet.

Visste du att på bara 100 år har 90 % av alla världens tigrar dött ut. Därför jobbar vi på Kolmården med att bevara tigern. Och du får gärna vara med och hjälpa till!

På grund av skogskövling och illegal jakt är detta fascinerande djur på väg att utrotas. Under visningen får du inblick i de vilda tigrarnas situation och vad Kolmården gör för naturvårdande insatser i syfte att bevara de vilda amurtigrarna.