Kolmårdens arbete för en vildare värld

Bevarande

Idag hotas tusentals djur av utrotning, och listan över vilka arter som riskerar att dö ut visar en allt mer alarmerande utveckling.

Titta till exempel på tigern. I början av 1900-talet fanns det tigrar över hela Asien, men på bara 100 år har 90 % av alla tigrar försvunnit. 3 underarter av tiger har redan dött ut. Av amurtiger, som vi har här på Kolmården, finns färre än 300 individer kvar.

Vad beror det på? Tyvärr är jordens balans mellan människa, djur och natur inte i harmoni. Vi människor förstör miljöerna som djuren lever i; skövlar regnskogar, bygger industrier och jagar djuren för deras päls, horn och skelettdelar.

Det bästa vore om människan blev bättre på att ta hand om jordens resurser så att balansen kunde återställas, men det är en rätt lång väg dit. Och för att inte arterna ska dö ut, så bevarar vi ett antal utrotningshotade djur på djurparker runt om i världen. På så sätt kan arterna leva vidare någonstans när de inte kan vara i sina naturliga miljöer. 

I början av 1900-talet fanns det tigrar över hela Asien, men på bara 100 år har 90% av alla tigrar försvunnit. Tre underarter av tiger har redan dött ut.

I den Europeiska djurparksföreiningen, EAZA, där Kolmården är en drivande aktör, arbetar man tillsammans med olika projekt för att bevara utrotningshotade djurarter. EAZA driver nästan 400 olika bevarandeprojekt för lika många olika arter. Projekten fungerar som komplement till det naturvårdsarbete som andra organisationer bedriver på plats runt om i världen.

Varje bevarandeprojekt har en koordinator som ansvarar för att hålla koll på artens alla individer. Koordinatorn rekommenderar vilka djur som ska flyttas mellan olika djurparker och vilka djur som ska bilda avelspar.

Det är viktigt att ha en stabil genbank med varierade och friska gener som man kan bevara för framtiden. Därför gör man ett noga urval när man bestämmer vilka individer som ska bilda avelspar. Avkomman från de två individerna placerar man sedan ut på någon av djurparkerna som är medlemmar i EAZA. Om ett särskilt djur blir för gammalt, sjukt, eller om det finns risk för inavel genom att dess gener är överrepresenterade, så är inte den individen längre intressant att avla på. Då kan man till exempel bevara djuret i djurparken ändå, i forsknings- och utbildningssyfte, eller i värsta fall avliva det.

Vad gör man då i djurparkerna för att ta hand om de djur som ingår i olika bevarandeprojekt? Vi ska se till att djuren mår bra, låta dem få ett så naturligt liv som möjligt, ge dem förutsättningarna att föda upp sina ungar på bästa sätt och bidra till att populationen hålls sund och stabil.

Vår förhoppning är att arternas naturliga livsmiljöer ska kunna återhämta sig, så att alla djur någon gång ska kunna leva i det vilda. Men för att det ska bli så behöver vi människor också bli bättre på att ta hand om jorden och våra gemensamma resurser. Att informera om det är kanske den viktigaste delen av djurparkernas arbete. Varje dag, året om, arbetar vi på Kolmården för att inspirera barn och vuxna till ett livslångt engagemang för djur och natur.

Kolmårdens bevarandearbete i siffror

  • Kolmården deltar i aktivt i 19 bevarandeprogram för utrotningshotade djurarter inom den Europeiska djurparksföreningen EAZA. Djuren som hålls i europeiska djurparker inom programmen fungerar som en reserv om de vilda djuren skulle dö ut. Ytterliggare 11 av djurparkens arter finns representerade i de internationella stamböckerna om läget för dessa arter skulle förvärras. 
  • Kolmårdens insamlingsstiftelse stödjer 8 bevarandeprojekt i det vilda för utrotningshotade djur. 
  • Tumlaren i Östersjön är hotad av utrotning och Kolmården har stöttat ett forskningsprojekt med cirka 5 miljoner kronor. Forskningen har bidragit till instiftandet av ett stort naturskyddsområde.
  • Över 1,3 miljoner kronor har skänkts till arbetet med att rädda tigrarna i östra Asien. 
  • 1,6 miljoner kronor har skänkts till arbetet att utveckla parkvakternas möjligheter att skydda noshörningarna i Kenya.

Kolmårdens bevarandearbete är möjligt tack vare våra gäster och donationer från privatpersoner och organisationer. Tack! 

Forskning

Forskning utgör en viktig del av djurparkens arbete. Genom forskning lär vi oss mer om djuren och det ger oss större möjligheter i vårt arbete att bevara utrotningshotade djur. Kolmården driver, deltar i och stödjer flera forskningsprojekt både i djurparken och i det vilda.

Just nu driver Kolmården Projekt Ngulia tillsammans med Linköpings Universitet. Syftet är att hitta tekniska lösningar som kan hjälpa parkvakterna i Afrika att skydda de utrotningshotade noshörningarna. 

Delfinerna är kanske de av Kolmårdens alla djur som studerats allra mest. Att över huvudet taget forska på vilda delfiner är svårt och att till exempel få se en vild delfinhona föda är mycket avancerat, eftersom födseln äger rum under vattenytan. Ännu har ingen kunnat beskåda en delfinfödsel i det vilda. Tack vare våra undervattensfönster och det kristallklara vattnet har många delfinfödslar kunnat studeras i detalj på Kolmården, vilket lett till ökad kunskap om djuren. Kolmården bedriver också ett mycket omfattande forskningsarbete som syftar till bevarande av tumlaren. En forskning som bedrivits under flera år och som nyligen kunde uppvisa resultat över var i Östersjön tumlaren lever. Resultatet kan påverka så att områden där tumlaren är mest representativ utses till naturreservat.

 

Publikationer, uppsatser och rapporter

Här nedan följer ett urval av publikationer och rapporter med koppling till Kolmårdens forskningcenter. Forskningen har genomförts, finansierats eller på annat sätt biståtts av Kolmården eller forskare knutna till Kolmården. 

Final report Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise

Taste responsiveness to two steviol glycosides in three species of nonhuman primates

An acoustic play-fight signal in bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) in human care

Behavioral Responses to Mammalian Blood Odor and a Blood Odor Component in Four Species of Large Carnivores

Vigorous Dynamics Underlie a Stable Population of the Endangered Snow Leopard Panthera uncia in Tost Mountains, South Gobi, Mongolia

Comparing Distribution of Harbour Porpoises (Phocoena phocoena) Derived from Satellite Telemetry and Passive Acoustic Monitoring

Mitochondrial Phylogenomics of Modern and Ancient Equids

Individual Identification and Genetic Variation of Lions (Panthera leo) from Two Protected Areas in Nigeria

A New Acoustic Portal into the Odontocete Ear and Vibrational Analysis of the Tympanoperiotic Complex

Taming the late Quaternary phylogeography of the Eurasiatic wild ass through ancient and modern DNA

 

Folkbildning

Vår vision är en värld med balans mellan människa, djur och natur. För att nå dit krävs kunskap, varför vår mission lyder att vi ska inspirera barn och vuxna till ett livslångt engagemang för djur och natur.

Okunskapen om djur och natur växer med varje generation och djurparker är en av väldigt få platser där allmänheten får möjlighet att lära sig att ta hand om den planet vi bor på - långsiktigt - och att bevara den biologiska mångfalden. Kunskap är det enda som kan lära oss att sluta skövla skog, släppa ut gifter och växthusgaser, bespruta marker och så vidare. På Kolmården syftar vi till att utbilda, lära, inspirera och engagera i allt vi gör. Vi bedriver utbildning för alla åldrar i form av skolresor och utbildningsprogram, och samtliga djurvisningar, shower och föreställningar här är folkbildande och engagerande. Exempelvis projekterades under 2013 för en helt ny delfinshow, Life, vilket är en tankeväckande och engagerande föreställning som handlar om att vi måste lära oss att ta hand om vår natur och våra djur och leva hållbart.

Visste du att Kolmårdens mission är att inspirera barn och vuxna till ett livslångt engagemang för djur och natur?

Hållbarhetsarbete

Kolmården arbetar världen över för att skydda djur och miljö. På plats i djurparken sker också arbete för att ständigt utveckla hållbara upplevelser för gästerna och öka sin positiva påverkan på omgivning och miljö.

Kolmården har publicerat en Hållbarhetsrapport tillsammans med övriga parker i koncernen Parks and Resorts. Rapporten kan upplevas i sin helhet här

Visste du att en tur i berg- och dalbanan gör av med lika mycket energi som det går åt att koka ett ägg?