Djurparkens uppgifter

Bevarande

Idag hotas tusentals djur av utrotning, och listan över vilka arter som riskerar att dö ut visar en allt mer alarmerande utveckling.

Titta till exempel på tigern. I början av 1900-talet fanns det tigrar över hela Asien, men på bara 100 år har 90 % av alla tigrar försvunnit. 3 underarter av tiger har redan dött ut. Av amurtiger, som vi har här på Kolmården, finns färre än 300 individer kvar.

Vad beror det på? Tyvärr är jordens balans mellan människa, djur och natur inte i harmoni. Vi människor förstör miljöerna som djuren lever i; skövlar regnskogar, bygger industrier och jagar djuren för deras päls, horn och skelettdelar.

Det bästa vore om människan blev bättre på att ta hand om jordens resurser så att balansen kunde återställas, men det är en rätt lång väg dit. Och för att inte arterna ska dö ut, så bevarar vi ett antal utrotningshotade djur på djurparker runt om i världen. På så sätt kan arterna leva vidare någonstans när de inte kan vara i sina naturliga miljöer. 

I början av 1900-talet fanns det tigrar över hela Asien, men på bara 100 år har 90% av alla tigrar försvunnit. Tre underarter av tiger har redan dött ut.

I den Europeiska djurparksföreiningen, EAZA, där Kolmården är en drivande aktör, arbetar man tillsammans med olika projekt för att bevara utrotningshotade djurarter. EAZA driver nästan 400 olika bevarandeprojekt för lika många olika arter. Projekten fungerar som komplement till det naturvårdsarbete som andra organisationer bedriver på plats runt om i världen.

Varje bevarandeprojekt har en koordinator som ansvarar för att hålla koll på artens alla individer. Koordinatorn rekommenderar vilka djur som ska flyttas mellan olika djurparker och vilka djur som ska bilda avelspar.

Det är viktigt att ha en stabil genbank med varierade och friska gener som man kan bevara för framtiden. Därför gör man ett noga urval när man bestämmer vilka individer som ska bilda avelspar. Avkomman från de två individerna placerar man sedan ut på någon av djurparkerna som är medlemmar i EAZA. Om ett särskilt djur blir för gammalt, sjukt, eller om det finns risk för inavel genom att dess gener är överrepresenterade, så är inte den individen längre intressant att avla på. Då kan man till exempel bevara djuret i djurparken ändå, i forsknings- och utbildningssyfte, eller i värsta fall avliva det.

Vad gör man då i djurparkerna för att ta hand om de djur som ingår i olika bevarandeprojekt? Vi ska se till att djuren mår bra, låta dem få ett så naturligt liv som möjligt, ge dem förutsättningarna att föda upp sina ungar på bästa sätt och bidra till att populationen hålls sund och stabil.

Vår förhoppning är att arternas naturliga livsmiljöer ska kunna återhämta sig, så att alla djur någon gång ska kunna leva i det vilda. Men för att det ska bli så behöver vi människor också bli bättre på att ta hand om jorden och våra gemensamma resurser. Att informera om det är kanske den viktigaste delen av djurparkernas arbete. Varje dag, året om, arbetar vi på Kolmården för att inspirera barn och vuxna till ett livslångt engagemang för djur och natur.

Forskning

Forskningen utgör en viktig del i det naturvårdande arbetet, då den bistår med kunskap och förståelse för djuren. Här på Kolmården bedrivs både forskning inne i djurparken, som i det vilda.

På Kolmården bedrivs forskning om djur dagligen, året runt. De stora anläggningarna här möjliggör att djuren får leva så naturligt som möjligt, vilket är en förutsättning för att bedriva givande forskning. Men vi bedriver inte forskning enbart inom djurparken, utan även i det vilda.

Delfiner & tumlare

Delfinerna är kanske de av Kolmårdens alla djur som studerats allra mest. Att över huvudet taget forska på vilda delfiner är svårt och att till exempel få se en vild delfinhona föda är mycket avancerat, eftersom födseln äger rum under vattenytan. Ännu har ingen kunnat beskåda en delfinfödsel i det vilda. Tack vare våra undervattensfönster och det kristallklara vattnet har många delfinfödslar kunnat studeras i detalj på Kolmården, vilket lett till ökad kunskap om djuren. Kolmården bedriver också ett mycket omfattande forskningsarbete som syftar till bevarande av tumlaren. En forskning som bedrivits under flera år och som nyligen kunde uppvisa resultat över var i Östersjön tumlaren lever. Resultatet kan påverka så att områden där tumlaren är mest representativ utses till naturreservat.

Folkbildning

Vår vision är en värld med balans mellan människa, djur och natur. För att nå dit krävs kunskap, varför vår mission lyder att vi ska inspirera barn och vuxna till ett livslångt engagemang för djur och natur.

Okunskapen om djur och natur växer med varje generation och djurparker är en av väldigt få platser där allmänheten får möjlighet att lära sig att ta hand om den planet vi bor på - långsiktigt - och att bevara den biologiska mångfalden. Kunskap är det enda som kan lära oss att sluta skövla skog, släppa ut gifter och växthusgaser, bespruta marker och så vidare. På Kolmården syftar vi till att utbilda, lära, inspirera och engagera i allt vi gör. Vi bedriver utbildning för alla åldrar i form av skolresor och utbildningsprogram, och samtliga djurvisningar, shower och föreställningar här är folkbildande och engagerande. Exempelvis projekterades under 2013 för en helt ny delfinshow, Life, vilket är en tankeväckande och engagerande föreställning som handlar om att vi måste lära oss att ta hand om vår natur och våra djur och leva hållbart.

Visste du att Kolmårdens mission är att inspirera barn och vuxna till ett livslångt engagemang för djur och natur?