Veterina runderso kning top desktop

Kolmårdens veterinärer

Kolmården är en av världens största djurparker och här finns en mängd olika djur. Kolmården har idag tre heltidsanställda veterinärer, en veterinärassistent, två veterinärkliniker och en mobil behandlingsenhet till förfogande för de flera hundra djur som bor i parken. Varje dag året runt sker olika typer av vård av skadade eller sjuka djur. Förutom att ta hand om akuta fall, arbetar chefsveterinär Torsten och hans kollegor med förebyggande djurhälsovård. Det betyder att de märker djuren för att kunna hålla reda på vem som är vem, för journaler över hur djuren mår och undersöker dem regelbundet. 

I veterinärkliniken finns ett labratorium för analys av tillexempel blodprover, på så sätt kan veterinärassistenten snabbt få viktiga provsvar. Här finns också operationssalar och behandlingsrum. Men det är inte så ofta djuren måste komma till veterinärkliniken. För det mesta får de besök av veterinärerna i sitt stall eller i sin anläggning där de känner sig hemma.