Veterin r top desktop

Kolmårdens veterinärer

Kolmården har två heltidsanställda veterinärer. En stor del av sin arbetstid ägnar de åt att ta hand om djuren, men ibland händer det att ett djur är sjukt eller skadat varpå de rycker ut. Förutom att ta hand om akuta fall, arbetar Torsten och hans kollegor med djurhälsovård. Det betyder att de märker djuren för att kunna hålla reda på vem som är vem, för journaler över hur de mår och mycket annat.

2002 öppnades en ny och större veterinärklinik i Forsknings- och Utbildningscentret på Kolmården. Men det är inte så ofta djuren måste komma till veterinärkliniken. För det mesta får de besök av veterinärerna i sitt stall eller i sin anläggning där de känner sig hemma.

När något djur behandlas tas ofta olika prover, framför allt blodprov, som sparas och alla djur som dör obduceras och olika vävnadsprover sparas från de flesta. Den vävnadsbank som på detta vis byggts upp i parken innehåller förstås jättemycket kunskap och stora forskningsmöjligheter.

Bevarande av arter

Det är väldigt viktigt att våra djur har det bra och att de mår bra både för deras egen skull och för deras släktingars framtid. Inte minst viktigt är det för att våra djur ska kunna hjälpa till att bevara sin art. Många av de arter som finns på Kolmården är utrotningshotade. Tillsammans med andra djurparker arbetar vi med olika avelsprogram så att det ska födas fler djur, och i det arbetet har djuren förstås huvudrollen.