Bevarandeprojekt

Genom Kolmårdens insamlingsstiftelse samarbetar vi och ger finansiella medel till organisationer som arbetar för utrotningshotade djurarter runt om i världen. Insatserna består bland annat i vård av skadade och sjuka djur, att skydda naturreservat från tjuvjägare samt att utbilda lokalbefolkning och främja balansen mellan människa, djur och natur. Var med och gör skillnad du också, bli fadder!