Marknäshornsfågel

Den magnifika marknäshornsfågeln vill föda upp sina ungar i gamla ihåliga träd. Den förökar sig nu mycket långsamt och behöver vår hjälp att överleva. I brist på naturliga håligheter bidrar vi till konstgjorda bohålor så de tryggt kan föda upp sina ungar.

Marknäshornsfågeln är en kraftig, vacker fågel som är snabb och jagar både giftormar och harar. Den ställer tyvärr ibland till det för människorna när den pickar sönder fönsterrutor då den blir irriterad på sin spegelbild. På grund av detta dödas de av människor. Men det är inte det enda hotet. De behöver stora gamla ihåliga träd för att i dessa föda upp sina ungar och det finns inte många sådana träd kvar då de förstörs av elefanter eller blir ved som människor behöver för att laga mat. Det tar hela 6 år innan en marknäshornsfågel blir vuxen och ytterligare många år innan de själv blir föräldrar. Just nu förökar sig populationen av Sydlig marknäshornsfågel mycket långsamt.

Mabula Ground Hornbill Project arbetar på bred front med att rädda marknäshornsfåglarna i Sydafrika, bland annat genom utbildning av lokalbefolkningen, uppfödning och återintroduktion av marknäshornsfåglar och genom forskning. De har just nu efter noggranna utvärderingar tagit fram en konstgjord bohåla som de sätter ut i naturen för att fåglarna ska kunna hitta trygga platser där de kan föda upp sina ungar. Kolmårdens insamlingsstiftelse finansierar hela projektet med bohålor till de Sydliga marknäshornsfåglarna.