Tumlare

Tumlaren, Sveriges enda valart, är på väg att försvinna. Tusentals tumlare fastnar varje år i tunna fisknät av nylon, som sätts ut på havsbotten längs våra kuster och i Nordsjön. Forskning för utveckling av nätvarnare för att förhindra detta stöds av Kolmårdens Insamlingsstiftelse.

Tumlaren är en av de allra minsta valarna och den enda val som är bofast och fortplantar sig i svenska vatten; både på västkusten och i Östersjön. Populationen i Östersjön har minskat drastiskt under de senaste decennierna och anses nu vara akut hotad. Eftersom det saknas kunskap om östersjötumlarna - man vet t.ex. väldigt lite om populationens storlek och geografiska utbredning - är det svårt att vidta effektiva åtgärder för att skydda den.

Sambah (Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour porpoise) är ett internationellt projekt som till 50 procent finansieras av EU:s LIFE-program och de resterande 50 procent av olika nationella finansiärer. I Sverige är det Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, samt Kolmårdens Djurpark, som är medfinansiärer. Projektet, som koordineras från Kolmården och involverar alla EU-länder kring Östersjön, har till övergripande syfte att säkra bevarandet av tumlare i Östersjön. Tumlare är svårstuderade djur eftersom de bara kan observeras under en kort stund när de går upp till vattenytan för att andas.  När de dessutom är så få, är det ett omöjligt uppdrag för forskarna att visuellt räkna tumlarna i ett så stort område som Östersjön. Istället använder man sig av ljuddetektorer som fångar upp tumlarnas högfrekventa klickljud, så kallade C-POD:s.

Sambah är det hittills största projekt av detta slag i världen. För att kunna täcka hela den historiska utbredningen i Östersjön krävdes så många detektorer som 304 st. Och för att kunna avslöja eventuella säsongsvariationer var man tvungen att hålla igång dem under två hela år.