Om stiftelsen

Om stiftelsen

Kolmårdens insamlingsstiftelse arbetar för en långsiktig och utvecklande naturvård, genom samarbeten och finansiella stöd till väl utvalda organisationer runt om i världen. Organisationerna arbetar hårt för att bevara de vilda djuren, utbilda lokalbefolkning och främja balansen mellan människa, djur och natur.

En viktig del i vårt arbete med bevarande av djurarter, är att arbete med naturvårdande insatser i djurens naturliga miljöer. Genom vår insamlingsstiftelse KIS samarbetar vi och ger finansiella medel till organisationer som arbetar för utrotningshotade djurarter runt om i världen. Organisationernas insatser varierar med artens behov, det kan exempelvis handla om att skydda naturreservat från tjuvjägare, fastställa utbredningsområden eller att vårda skadade och sjuka djur. Att utbilda lokalbefolkning för att skapa ökad förståelse för djuret, är också en viktig, vanlig och långsiktig insats.

Några av de mest omfattande bevarandeprojekten är de för amurtigern som pågått sedan 2002, gorilla, grevyzebra, humboldtpingvin, snöleopard, tumlare, dhole, noshörning och afrikansk vildhund. Vi stödjer också mindre omfattande projekt, bland annat i samarbete med EAZA. Pengarna som skänks fördelas till de olika, aktuella bevarandeprojekten. Maximalt tio procent går till administration, trycksaker och andra omkostnader. Hela Kolmårdens Insamlingsstiftelses verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 

Årsredovisning:

 

Årsredovisning för 2016
Årsredovisning för 2015 
Årsredovisning för 2014
Årsredovisning för 2013
Årsredovisning för 2012

Stadgar för Kolmårdens insamlingstiftelse:

Stadgar för KIS

Revisionsberättelse för Kolmårdens insamlingsstiftelse:

Revisionsberättelse 2015

Styrelse

Ett stort tack till alla som är med och bidrar till Kolmårdens Insamlingsstiftelses arbete. Inte minst till styrelsen och allt frivilligt arbete som läggs ner av personalen på Kolmården! KIS är fristående från djurparken och maximalt tio procent går till administration, trycksaker och andra omkostnader.

Styrelse

•    Ordförande; Gunilla Carlsson. Gunilla är tidigare biståndsminister (2006-2013) och har stor erfarenhet av globala utvecklingsfrågor. Idag är Gunilla styrelseledamot i några affärsdrivande företag, samt i vaccinalliansen Gavi, Geneve. Tidigare har Gunilla varit riksdagsledamot och Europaparlamentariker, med Östergötland som valkrets. Yrkesmässigt har hon en bakgrund som revisor och ekonomichef.

•    Anders Eslander. Anders har arbetat inom näringslivet i drygt 35 år, bl.a. som koncernchef för Fritidsresor och VD för Kolmården. Han har erfarenhet från arbete i ett drygt 30-tal styrelser genom åren, bland nu aktuella styrelseuppdrag återfinns Resia Travel Group, Strömma Sjöfart & Turism, Braathens Aviation (BRA), Dyreparken Kristiansand, WE Travel Group och Visit Sweden. Anders grundade Kolmårdens insamlingsstiftelse 2008. 

•    Mats Olsson, VD Kolmården. Mats har tidigare bland annat varit VD för och Stadium samt klubbdirektör för Norrköping Dolphins.

•    Anders Lundin. För SVT är han sedan många år programledare för breda underhållningsprogram som Expedition Robinson, Allsång På Skansen, Allt För Sverige och har skrivit och medverkat i många barnproduktioner. På scen har han varit en drivande medlem inom komedi ensemblen R.E.A. sedan 16 år. Anders har ett livslångt engagemang i frågor som rör djur och natur med resor och reportage från naturområden runt hela världen. Det har bl.a. resulterat i filmer om Snöleoparden, Raja Ampats korallrev och nu senast i engagemang som programledare för Mitt i Naturen. Anders Lundin är även engagerad i VI-skogens projekt i Östafrika.

•    Bo Fernholm. Bo är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet där han varit verksam vid forskningsavdelningen sedan 1975. Han fick sin utbildning vid Stockholms universitets Zoologiska institution där han disputerade 1972. Han har bedrivit forskning vid marinbiologiska stationer i Sverige, Japan och Kalifornien. Som professor vid Naturhistoriska riksmuseet var han chef för avdelningen för ryggradsdjur och deltog i och organiserade svenska forskningsresor i Arktis och Antarktis. Internationellt har han varit verksam som svensk representant vid IWC (Internationella Valfångskonventionen), även som ordförande under en treårsperiod samt under lång tid och fortfarande i CCAMLR (Krillkonventionen) för att skydda marina resurser runt Antarktis.

•    Pia Evinger. Pia har framförallt jobbat och jobbar inom media med försäljning och distribution av tv-kanaler, sen 2 år tillbaka för FOX Networks Group med FOX och National Geographic samt Nat Geo Wild, tidigare bland annat Discovery, TV4 och FilmNet (Cmore). Intresset för att förena det ordinarie arbetet med att göra värdefulla insatser på riktigt har funnits med sen många år. Pia har startat och drivit samarbeten med bland andra Unicef i projektet Droppen med målsättning att bygga brunnar i Nepal samt några år senare den första SMS insamlingen,  Friends mot mobbing och sedemera Kolmården och KIS.

Vill du komma i kontakt med Kolmårdens Insamlingsstiftelse kan du vända dig till Tina Jansson