Partners

Ica cmyk square

Ica

ICA har under många år arbetat med hållbarhetsfrågor där arbetet grundar sig på starka värderingar och insikten om att varje länk i hållbarhetskedjan är viktig, från leverantör till medarbetare till kund. ICA har ett långt och aktivt samarbete med Kolmården där miljö och hållbarhet är en stark röd tråd.

Vcc cmyk large no plate square

Volvo Personbilar Sverige

Grunden i Kolmårdens sammarbete med Volvo Personbilar Sverige ligger i miljö. Volvo Personbilars idé om en bättre miljö går i linje med Kolmårdens arbete för djur och natur och en hållbar värld. På Volvo Personbilar är hållbar utveckling inte något som är skrivet i sten, här ses det snarare som en levande, ständigt pågående och utveckling som vi alla tar del av.

Sita square

Suez

Suez är det främsta avfalls- och återvinningsföretaget i Sverige. Dagligen arbetar Suez med att förbättra sin egna och kundernas miljöprestanda genom effektiva avfallslösningar och transporter. Bolaget strävar alltid att utvecklas genom kärnvärdena: trygghet, engagemang och nytänkande. I samarbetet utmanar Suez Kolmårdens viljeinriktning när det gäller miljö, arbetsmiljö, hållbarhet och kvalité. 

Tekniska verken 200x200px square

Tekniska Verken

Tekniska verken är en del av 260 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel.

Vår vision är hög - vi vill skapa världens mest resurseffektiva region. Det vill vi göra tillsammans med dig, såväl i små vardagshandlingar, där varje liten insats räknas, som i de stora energi- och miljöinnovationerna. Vi är på rätt väg, att tillsammans med dig, göra skillnad på riktigt.

Gb glace red  konvert  square

GB Glace/Unilever

GB Glace är Sveriges största glassföretag som har ett grönt och hållbart tänk. I samarbetet med Kolmården har GB Glace under sommarhalvåret dagligen kvalité och miljöutmaningar. Vårt gemensamma ansvar är att ge konsumenter och kunder en säker produkt av rätt kvalitet, så miljövänlig som möjligt.

Logo svart square

Upplev Norrköping

Besöksnäringen står för en växande del av Sveriges ekonomi och sysselsättning. Norrköping vill vara en del av denna växande näring och Upplev Norrköping arbetar för att besökaren ska välja Norrköping som besöksmål. Kolmården utgör en av de viktigaste reseanledningarna till Norrköping och är en motor i kommunens turism.

Coca cola  konvert  square

Coca Cola Sverige

The Coca-Cola Company är världens största leverantör av kolsyrade drycker, vatten, juice, drickfärdiga te- och kaffedrycker samt sport och energidrycker. Fyra av världens fem populäraste alkoholfria drycker kommer från The Coca-Cola Company: Coca-Cola®, Diet Coke®, Sprite® och Fanta®. 

N cmyk frizon small2 square

Norrköpings kommun

Norrköping skapar tillsammans med Linköping en Fjärde Storstadregionen, där tillväxten blomstrar. I Norrköping finns omkring 9 000 företag inom en rad branscher. Allra störst är handels- och tjänstesektorn. Kolmårdens Djurpark har i nästan 50 år varit den viktigaste turistmagneten och en stor arbetsgivare i kommunen.

Real logga 150px square

Realgymnasiet

Realgymnasiet är en del av Lärande i Sverige AB, en av de största fristående huvudmännen i Sverige. Lärande i Sverige AB:s mission är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att lyckas under skoltiden – och i framtiden. På Kolmårdens djurpark driver Realgymnasiet gymnasieutbildning Djurpark. Det här är utbildningen för dig som vill uppleva hur det är att jobba nära djuren och lära dig djuparksarbetet på riktigt.