Ekologiska fotavtryck

Hur kan vi bevara jordens djur? Hur minskar vi våra ekologiska fotavtryck? Hur bidrar vi till en mer hållbar utveckling?

Ekologiska fotavtryck är ett tankeväckande program om hur vi människor påverkar djur och natur. Vi besöker flera djurarter i parken där vi får inblick i vad som påverkar de hotade djurarternas situation i det vilda. Genom föreläsningar med illustrerande bilder, diskuteras hur vi gemensamt kan bevara jordens djur, minska våra ekologiska fotavtryck och därmed bidra till en hållbar utveckling av jordens resurser.

Lunch kan beställas och menyn hittar du här.

Om programmet

Tidsåtgång: 6 timmar
Kursmaterial: Ingår
Lunch: Bokningsbart

Innehåll

Ekologiska fotavtryck är ett tankeväckande och intressant program om klimatförändringarna och deras följder för djur och natur. I lektionssalen och i parken lär vi oss mer om hotade djur, illegal handel med levande djur eller djurs kroppsdelar, t.ex. elfenben.

Föreläsningarna är uppdelade i två pass; ett direkt på morgonen och ett på eftermiddagen. Vi diskuterar hur vi gemensamt kan bevara jordens djur, minska våra ekologiska fotavtryck och därmed bidra till en hållbar utveckling av jordens resurser. Lektionen illustreras med gripande bilder och material som beslagtagits av tull och polis.

Vi går också ut i djurparken och besöker några hotade djurarter, t.ex. elefant, noshörning, tiger och snöleopard. Här diskuterar vi de hot som finns för arters överlevnad såsom exploatering av deras levnadsområden, jakt och illegal handel. Ekologiska fotavtryck är en fördjupning av programmet ”Hotade djurarter” för grundskolan. I gymnasieprogrammet analyserar vi problematiken kring hoten mer ingående.

Koppling till läroplan - Centralt innehåll i kurser

BIGBEA0

  • Metoder för att bevara utrotningshotade arter.
  • Djurparkers bevarandeprogram. Etiska ställningstaganden i samband med bevarande av olika arter.
  • Myndigheter och organisationer som arbetar med frågor om utrotningshotade arter.

BIOBIO01

  • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.
  • Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.

NAKNAK01a1 & NAKNAK01b

  • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
  • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Priser

Utbildningsprogram Ekologiska fotavtryck för gymnasium - heldag

Per elev 395 kr
Minsta pris per grupp 5 925 kr
Fler vuxna 475 kr
Inkl. moms

En lärare fritt per 20 elever. 

Close

Period 1

Kolmården har endast öppet för specialbesök.

1/1-28/4, 2-4/5, 9-12/5, 1-19/5, 23-26/5,
22-25/8, 29/8-1/9, 5-8/9, 12-15/9, 19-22/9, 26-29/9,
3/10-1/11, 7/11-31/12

Close

Period 2

Kolmården har öppet för ordinarie besök (attraktioner är öppna och shower och visningar körs enligt dagsprogram).

29/4-1/5, 5-8/5, 13-15/5, 20-22/5,
27/5-21/8, 26-28/8,
2-4/9, 9-11/9, 16-18/9, 23-25/9, 30/9-2/10,
2/11-6/11

Utbildningsprogram Ekologiska fotavtryck för högre utbildning - heldag

Per elev 480 kr
Minsta pris per grupp 7 200 kr
Fler vuxna 480 kr
Inkl. moms

En lärare fritt per 20 elever. 

Close

Period 1

Kolmården har endast öppet för specialbesök.

1/1-28/4, 2-4/5, 9-12/5, 1-19/5, 23-26/5,
22-25/8, 29/8-1/9, 5-8/9, 12-15/9, 19-22/9, 26-29/9,
3/10-1/11, 7/11-31/12

Close

Period 2

Kolmården har öppet för ordinarie besök (attraktioner är öppna och shower och visningar körs enligt dagsprogram).

29/4-1/5, 5-8/5, 13-15/5, 20-22/5,
27/5-21/8, 26-28/8,
2-4/9, 9-11/9, 16-18/9, 23-25/9, 30/9-2/10,
2/11-6/11

Helgtillägg

Per dag Per halvdag
Helgtillägg 90 kr 65 kr
Inkl. moms
Close

Period 1

Kolmården har endast öppet för specialbesök.

1/1-28/4, 2-4/5, 9-12/5, 1-19/5, 23-26/5,
22-25/8, 29/8-1/9, 5-8/9, 12-15/9, 19-22/9, 26-29/9,
3/10-1/11, 7/11-31/12

Close

Period 2

Kolmården har öppet för ordinarie besök (attraktioner är öppna och shower och visningar körs enligt dagsprogram).

29/4-1/5, 5-8/5, 13-15/5, 20-22/5,
27/5-21/8, 26-28/8,
2-4/9, 9-11/9, 16-18/9, 23-25/9, 30/9-2/10,
2/11-6/11