Sköldpaddan på Kolmården

Sköldpadda

Emys orbicularis

På Kolmården bor en art av sköldpadda som heter Europeisk kärrsköldpadda. Den lever i stilla vatten och äter groddjur, fisk och ryggradslösa djur. Kärrsköldpaddor kan bli väldigt gamla, över 60 år, och arten har också funnits i mer än 11 000 år. Den europeiska kärrsköldpaddan hittar sin mat med hjälp av luktsinnet! Den äter mest animaliskt, men kan också äta växter. Den fångar framförallt larver, maskar, sniglar, groddjur och fiskar.

Vissa sköldpaddor går i dvala på vintern

Kärrsköldpaddan kan leva i olika miljöer och är väldigt anpassningsbar. De föredrar grunt och stilla vatten som solen kan värma upp.

De sköldpaddor som bor längre söderut är aktiva och vakna hela året. Men de som bor längre norrut går ofta i dvala på vintern. Då gräver de ner sig djupt i lera och kommer inte fram igen förrän på våren.

Sköldpaddorna tål kyla ganska bra – men de rör sig långsammare när det är kallt. De kan röra sig på botten av vattendrag även när det bara är några plusgrader i vattnet.

Temperaturen runt ägget avgör vilket kön ungen blir

Om kärrsköldpaddan får en liten unge som är hane eller hona beror faktiskt på hur varmt det är när ägget utvecklas! Sköldpaddan lägger sina ägg på land nära vatten. Om det är högre temperaturer just då utvecklas äggen till honor och vid lägre temperatur utvecklas hanar istället.

Sköldpaddan är ett gammalt djur

Den europeiska kärrsköldpaddan fanns redan för 11 700 år sedan, i norra Europa, bland annat i Sverige.

En enskild sköldpadda kan också bli mycket gammal. Det finns europeiska kärrsköldpaddor som blivit över 60 år gamla. Det är okänt hur gamla de faktiskt kan bli - men troligen ännu äldre!

Kärrsköldpaddan finns på många olika ställen i världen

Idag kan man fortfarande hitta sköldpaddan i Sverige och Danmark, men det är troligen djur som blivit utsläppta eller rymt. Den största delen av sköldpaddorna lever idag längre söderut, i norra delarna av Afrika och i södra Europa...

Det finns många underarter av europeisk landsköldpadda, som lever helt åtskilda från varandra. Under istiderna har det nämligen skapats barriärer som håller de olika underarterna isär. Några lever till exempel på avskilda öar

Om kärrsköldpaddan

 • Klass
  Reptiler
 • Ordning
  Sköldpaddor
 • Familj
  Kärrsköldpaddor
 • Livsmiljö
  Dammar
 • Levnadssätt
  Parlevande i grupp
 • Föda
  Fisk, groddjur, maskar
 • Vikt
  1 kg
 • Livslängd
  70 år

Besök djuren på Kolmården

Boka ditt besök och upplev äventyret i parken

En dagTvå dagar
 • 1-dagsentré

  En heldag i parken för dig som är 13 år eller äldre!

 • 1-dagsentré 3-12 år

  En heldag i parken för barn som är 3-12 år!

 • Platsbokning Life

  Förboka plats till vår magiska delfinshow!