Information angående coronaviruset

Nu öppnar vi omsorgsfullt upp delar av djurparken för ett begränsat antal gäster Läs mer här.

Information angående coronaviruset

Informationen uppdaterades senast den 5 maj 2020

For information about the coronavirus in English, go to english information.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna rörande Kolmården och den nuvarande situationen med coronaviruset. Vi följer både utvecklingen och regeringen och myndigheters beslut och rekommendationer.

Alla i samhället har ett ansvar för att den rådande situationen inte ska få allvarliga konsekvenser för äldre och infektionskänsliga. Vi på Kolmården kommer göra allt vi kan för att minimera en smittspridning och agera ansvarsfullt enligt myndigheternas direktiv och rekommendationer. Vi rekommenderar alla att stanna hemma om man är sjuk eller har minsta symptom, tvätta händerna ofta och noga, undvik att röra ögon, näsa och mun med händerna samt hosta och nys i armvecket.

Vi följer både utvecklingen och regeringen och myndigheters beslut och rekommendationer. Vi är också beredda på att agera och fatta nya beslut när situationen förändras.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna rörande Kolmården och den nuvarande situationen med coronaviruset.

Kommer ni öppna parken som vanligt?

Från och med den 1 maj kommer vi äntligen att öppna upp parken för allmänheten. Öppningen sker i mindre skala, för ett begränsat antal gäster och på ett omsorgsfullt sätt. Här kan du läsa mer om vad omsorgsfull öppning innebär och hur du kan besöka oss. Innan 1 maj har vi öppet för årskortsgäster och hotellbesökare.

Vildmarkshotellet håller också öppet och har vidtagit extra åtgärder för att du som gäst ska kunna känna dig trygg med ditt besök.

Vad händer med mitt säsongskort?

Vi har stor förståelse för att de som redan har köpt säsongskort kan bli besvikna över att vi senarela vår ordinarie premiär. Parken öppnades delvis upp för er som har Wild Card under utvalda datum med start den 10 april. Läs mer här.

Nu kan du som årskortsinnehavare boka din plats under parkens ordinarie öppettider, givetvis utan extra kostnad. Registrera ert Wild Card på kolmarden.com/registrera för att inte missa någon information. Har du redan registrerat ditt kort är du välkommen att boka ditt besök här.

Våra säsongskortsinnehavare är våra trognaste gäster och vi tittar naturligtvis på fler åtgärder och erbjudanden till er. Som Wild Card-innehavare får du exempelvis fri entré till Furuvik i sommar.

Jag har ett presentkort som förfaller under sommaren - kan jag förlänga giltighetstiden?

Presentkorten som förfaller sommarsäsongen 2020 gäller till och med 31 augusti 2020. Kontrollera giltighetstiden för ert presentkort via denna sida.

Borde jag vara orolig inför ett besök på Kolmården?

Vi förstår att man skulle kunna känna en oro även efter att vi öppnat upp och att många har frågor kring detta. Vi har alla ett ansvar i att agera aktsamt och att göra allt man kan för att minimera en smittspridning, framför allt så att det inte påverkar de som är extra infektionskänsliga i vårt samhälle. Uppvisar man symptom ska man inte röra sig i sociala sammanhang – en uppmaning som vi ger till både våra medarbetare och gäster. Vi uppmanar också alla gäster att hålla ett ordentligt avstånd vid eventuell köbildning.

Kolmården besöks visserligen av många gäster, men parken består nästan uteslutande av stora utomhusytor. Vi har noggranna städrutiner och många toaletter för våra gäster där man kan tvätta händerna ofta under dagen. Våra medarbetare är välinformerade om situationen och agerar också enligt myndigheternas och Folkhälsomyndighetens direktiv. Du kan läsa mer om hur vi arbetar med en omsorgsfull öppning här.

Vad har ni tagit för åtgärder när det gäller er personal?

Vi följer självfallet Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och har utöver det tillämpat försiktighetsåtgärder. All vår personal ska stanna hemma från jobbet om de har feber, hosta eller andra symptom på luftvägsinfektion (även lindriga) och de måste vara symptomfria i två dagar innan de återvänder till arbetet. De medarbetare som vistats i områden som Folkhälsomyndigheten bedömer som riskområden idag ska hålla sig hemma och vara symptomfria i 14 dagar efter hemkomst innan man kommer tillbaka till sin arbetsplats.

Jag är orolig för att bo på Vildmarkshotellet just nu, hur tänker ni kring det?

Vi förstår att man kan känna en oro och att många har frågor kring detta. Vi har alla ett ansvar i att agera aktsamt och att göra allt man kan för att minimera en smittspridning, framför allt så att det inte påverkar de som är extra infektionskänsliga i vårt samhälle. Har man symptom ska man givetvis inte röra sig i sociala sammanhang, vilket är en uppmaning vi ger till både våra medarbetare och gäster. Men är man frisk är man så välkommen till oss! Vi ser verkligen fram emot att få göra er vistelse till en minnesvärd upplevelse! Du kan läsa fler frågor och svar kring hur vi hanterar Coronasituationen på Vildmarkshotellet här.

Hur fungerar om-/avbokning på Vildmarkshotellet?

På grund av rådande situation med Coronaviruset förstår vi att det känns tryggt för dig att ha en flexibilitet i din bokning. På grund av den rådande situationen med Coronaviruset tillämpar vi fri av- och ombokning vid ankomst före 1 juli. Det innebär att du fram till ankomst kan av- eller omboka din vistelse hos oss. Kontakta oss via telefon 010-708 7000 så hjälper vi dig.

För bokningar där boende sker från 1 juli 2020 och framåt gäller ordinarie om- och avbokningsregler.

När situationen förändras uppdateras denna sida med relevant information.