Kolmårdens insamlingsstiftelse

Kolmårdens insamlingsstiftelse

  • Kolmårdens Insamlingsstiftelse (KIS) stödjer bevarandeprojekt för utrotningshotade djur i olika delar av världen. Stödet riktas till organisationer som bekämpar tjuvjakt, stoppar illegal skogsskövling och föder upp hotade djurarter.
  • Kolmårdens Insamlingsstiftelse (KIS) samlar in pengar via postgiro 900541-4. KIS kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.
  • Styrelsen består av Anders Eslander, Ordförande, Christine Karmfalk, ledamot och Christer Fogelmarck, ledamot.

__Se årsredovisning för 2018 nedan: __

Årsredovisning - Kolmårdens Insamlingsstiftelse 2018 (4)