Kolmårdens insamlingsstiftelse

Nu öppnar vi omsorgsfullt upp delar av djurparken för ett begränsat antal gäster Läs mer här.

Kolmårdens insamlingsstiftelse

  • Kolmårdens Insamlingsstiftelse (KIS) stödjer bevarandeprojekt för utrotningshotade djur i olika delar av världen. Stödet riktas till organisationer som bekämpar tjuvjakt, stoppar illegal skogsskövling och föder upp hotade djurarter.
  • Styrelsen består av Anders Eslander, Ordförande, Christine Karmfalk, ledamot och Christer Fogelmarck, ledamot.

Årsredovisning för 2018

Stadgar för Kolmårdens insmlingsstiftelse

Förordnande för Kolmårdens insamlingsstiftelse