Avfall

    Vår verksamhet kräver ett högt tempo och då blir det lätt mycket avfall. Principen reduce-reuse-recycle är principen även hos oss. Vi försöker minimera uppkomsten av avfall och det som uppstår försöker vi källsortera i så stor utsträckning som möjligt. Några exempel på hur vi arbetar med avfall är:

    • Från engångs- till flergångsmaterial. I de fall vi kan försöker vi gå från engångs- till flergångsmaterial. Till exempel ersätter vi i vissa enheter engångsglas eller engångsbestick med glas eller bestick som diskas. På så sätt minskar vi uppkomsten av avfall.

    • Upcycle Challenge. I flera år har vi arbetat med att minska matsvinnet i våra parker. Bland annat genom projektet Upcycle Challenge, där alla enheter får väga och logga sitt avfall. På så sätt får vi bättre översikt och köken kan lära av varandra.

    • Källsorteringsväggar. I flera av våra parker kan du som gäst sortera avfall på praktiska källsorteringsväggar. Källsorteringsväggarna gör sorteringsmomentet enklare både för våra gäster och medarbetare. Bakom planket sorterar våra medarbetare det som gästen inte sorterat. På så sätt får vi så rena fraktioner som möjligt.