Om hotade djurarter - Utbildningsprogram grundskola

Hotade djurarter

För bokning och mer information, kontakta oss på 010-708 70 00 eller utbildning@kolmarden.com

Hur kan vi rädda jordens djur från utrotning? Hur minskar vi våra ekologiska fotavtryck? Hur bidrar vi till en mer hållbar utveckling? Det här är ett tankeväckande och intressant program om klimatförändringarna och deras följder för djur och natur. I lektionssalen lär vi oss mer om hotade djur, illegal handel med levande djur eller djurs kroppsdelar. Dessutom besöker vi några av våra hotade djurarter i parken.

Hotade djurarter är ett tankeväckande program om hur vi människor påverkar djur och natur. Genom föreläsning med illustrerande bilder samt besök i parken, diskuterar vi hur vi gemensamt kan bevara jordens djur, minska våra ekologiska fotavtryck och därmed bidra till en hållbar utveckling av jordens resurser.

Vi diskuterar hur vi gemensamt kan bevara jordens djur, minska våra ekologiska fotavtryck och därmed bidra till en hållbar utveckling av jordens resurser. Lektionen illustreras med gripande bilder och material som beslagtagits av tull och polis.

Vi besöker några djurarter i parken, exempelvis tiger och elefant, och får inblick i vad som påverkar de hotade djurarternas situation i det vilda såsom exploatering av deras levnadsområden, jakt och illegal handel.

Lunch kan beställas och menyn hittar du här.

Om programmet

  • Årskurs: 7 - 9
  • Tidsåtgång: 3 timmar
  • Lunch: Bokningsbart

Koppling till läroplan

  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Priser

Utbildningsprogram grundskola, halvdag

  • Per elev: 350 kr
  • Minsta pris per grupp: 5250 kr

Två medföljande vuxna per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 450 kronor för fler vuxna.

Helgtillägg

  • Per dag: 90 kr
  • Per halvdag: 65 kr