Nordiska djur

Nordiska djur

För bokning och mer information, kontakta oss på 010-708 70 00 eller utbildning@kolmarden.com

Lär er känna igen våra nordiska djur genom skelett, kranier, skinn och horn, så väl som genom spillning och spår. I programmet Nordiska djur får ni lära er mer om djuren som lever ute i det vilda i Norden. Här lär vi oss speciellt om våra mäktiga nordiska rovdjur; björn, varg, järv och lodjur.

Här får ni lära er mer om våra vilda nordiska djur. Vem äter vem och vad skiljer en köttätare från en gräsätare?

Vi tittar närmare på djurens skelett, kranier, skinn och horn och lär oss om skillnader mellan rovdjur och växtätare. Dessutom lär vi oss känna igen djuren genom spillning och spår. Under dagen besöker vi såklart också några av våra vilda nordiska djur här i parken!

Lunch kan beställas och menyn hittar du här.

Om programmet

Årskurs: 3 - 6 Tidsåtgång: 3 timmar Lunch: Bokningsbart

Koppling till läroplan

Årskurs 1-3

  • Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Årskurs 4-6

  • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.
  • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Priser

Utbildningsprogram grundskola, halvdag

  • Per elev: 350 kr
  • Minsta pris per grupp: 5250 kr
  • Fler vuxna: 450 kr

Två medföljande vuxna per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 450 kronor för fler vuxna.

Helgtillägg

  • Per dag: 90 kr
  • Per halvdag: 65 kr