Sveriges häftigaste klassrum

Häftigt klassrum

Är du lärare eller elev Norrköpings kommun i årskurs 2, 5 eller 8? Då har du möjlighet att ta del av ett av våra samarbetsprogram. Programmet utgår från läroplanen och gör undervisningen både enklare och mycket roligare.

I samarbete med Norrköpings kommun kan vi erbjuda helt nya möjligheter för skolelever i kommunen att besöka Kolmårdens djurpark!

Genom skräddarsydda program för alla elever i årskurs 2, 5 och 8 vill vi ge eleverna:

  • ökad förståelse och nyfikenhet för naturvetenskap
  • ökad respekt för djur och natur

Programmen som erbjuds har en ännu tydligare koppling till läroplanen och sker i projektform med både för- och efterarbete. Genom att skapa ett intresse och engagemang hos eleverna redan innan djurparksbesöket, ges möjlighet till ett mer aktivt lärande hos eleverna.

Exklusiv öppning av djurparken

Vi öppnar parken exklusivt för de utvalda årskurserna i Norrköpings kommun för vissa dagar i april och maj, se grönmarkerade dagar nedan.

bokningsbara-datum

Anmälan

Anmälan sker via Utbildningskontorets intranät ”Sveriges häftigaste klassrum”. För friskolor sker anmälan via mejl. Just nu byter Norrköpings kommun kontaktperson. Mailuppgifter dyker upp här så snart ny kontaktperson är på plats.

Förskola, fritidshem och fritidsgårdar

Förskolor, fritidshem, fritidsgårdar och grundsärskolor får fritt inträde vissa utvalda vardagar under parkens ordinarie öppettider. Fri entré gäller för ett besök per år, från klockan 10 till dess parken stänger för dagen. Anmälan sker vid entrén när ni anländer till djurparken.

Bra att veta

Med detta erbjudande kommer vissa krav på gruppen och vi ber er respektera att läraren/pedagogen är själv ansvarig för sin grupp. Se till att gruppen håller ihop och att barnen inte lämnas ensamma. Barnen får på inga villkor klättra på staket eller på annat sätt utsätta sig själva eller andra för risker. Läraren/pedagogen är även ansvarig för att varje elev respekterar parkens regler samt visar respekt för djuren. Detta innebär t.ex. att inte knacka på rutor eller mata djuren.