Om Dhole

Dholen är en asiatisk vildhund med en bred repertoar av läten. De gnäller, jamar och piper. Som varningsläte används morr och ett tjattrande ljud. Under den kollektiva jakten kommunicerar de med visslingar och pip.

En hane väger mellan 15-20 kg och honorna, som är mindre, väger 10-13 kg. Pälsen är rödaktig eller brun med mörk och yvig svans. I de norra och nordöstra regionerna av Asien är pälsen ljusare och längre, benen är däremot något kortare.

En flock består av fler hanar än honor och storleken på flocken kan variera från 5-25 djur men vanligtvis upp till 10 stycken. De har en stark hierarki med en dominant hane och en dominant hona. Dholen har en bred och ovanlig repertoar av läten där de gnäller, jamar, och piper. Morr och ett tjattrande läte används som varningsläte. De använder sig också av visslingar för att kommunicera med varandra på avstånd.

Parningen äger rum i torrperioden november-april med en topp i december-januari. Efter en dräktighet på 63 dygn så föder honan 5-10 valpar. Valparna väger mellan 200-300 gram vid födseln, men har efter 10 dagar fördubblat sin vikt. De tre första veckorna diar de, men sedan börjar de även få halvsmält kött av de vuxna flockmedlemmarna som kräks upp till valparna. De är helt avvanda efter 6-7 veckor. Hela flocken tar del i att vakta, utfodra, sköta och leka med valparna och när valparna är omkring tre månader så deltar de i jakten, men flocken blir inte fullt mobil förrän valparna är åtta månader gamla.

Dholen har en mycket varierande diet från skalbaggar till gnagare, fåglar och klövvilt. De är en så kallad hyperkarnivor vilket betyder att den är en allätare som har specialiserat sig främst på kött. Den har genom evolution fått färre kindtänder än till exempel vargen som en anpassning till köttätande. Dholen jagar kollektivt och kan tillfälligt bilda stora grupper för att lyckas bättre med jakten. Vissa individer ligger i bakhåll medan andra driver bytesdjuret. De kan driva hjortar ner i vattnet där de omringar och lägger ned hjorten tillsammans, men också jaga helt själva och fånga exempelvis gnagare.  

Senast uppdaterad: 2015-09-30

Fakta

Klass Däggdjur
Ordning Rovdjur
Familj Hunddjur
Livsmiljö Skog, stäpp
Levnadssätt Familjeflock
Föda Gnagare, hovdjur
Mankhöjd 42 - 55 cm
Vikt (hane) 15 - 20 kg
Vikt (hona) 10 - 13 kg
Dräktighetstid 63 dygn
Antal ungar 5-10/kull
Livslängd 7 - 15 år

I världen

Dholen lever ofta i olika slags skogar, men förekommer även på hög höjd på stäppen i Tibet. Ibland har dholen kallats Mountain dog vilket även det vetenskapliga namnet Cuon alpinus visar, där Cuon betyder hund och alpinus betyder berg.

Historiskt fanns dholen i de större delarna av södra, östra och sydöstra delarna av Asien. Numera återfinns de bland annat i Indien, Bhutan, Indonesien och Malaysia. Det är oklart om de fortfarande återfinns i Ryssland, Mongoliet och i de centrala delarna av Kina.

Dholen är en viktig och betydande del i ekosystemet i Asien och kräver en mycket större yta än de större rovdjuren tiger och leopard. Den konsumerar också betydligt fler bytesdjur vilket gör dem sårbara. Det kan vara en förklaring till den kraftiga minskning av dholer som skett på senare tid. På 50 år har de försvunnit från hela 80 procent av deras ursprungliga utbredningsområde!

Hotet mot dholen är framförallt skogsavverkning. I de naturområden där de fortfarande återfinns är reviren oftast inte större än 50 kvadratmeter. På grund av att dholen även kan ta boskap så dödas de också av förgiftad föda och att de fångas i snaror, men många dholer dödas också av trafiken. Inga större skyddsåtgärder förekommer för just dholen, men i de områden där leopard och tiger finns så går de under samma beskydd. Dholen har länge varit en art som man inte vet så mycket om och så är fortfarande fallet. Kolmårdens insamlingsstiftelse stödjer dholen genom projekt i Asien där det bland annat handlar om att lära sig mer om denna art – för att kunna rädda den från utrotning. Läs mer om projekten här.

Redlist starkt hotad