Om Jak

Ibland kallas jaken för grymtoxe eftersom den ger i från sig grymtande ljud. De flesta jakar som finns är tamdjur och används av människor för att frakta last och att rida på. Jaken ger också mjölk som är fet och näringsrik. Dessutom kan djurens gödsel användas som bränsle.

Det finns fortfarande vilda jakar kvar i Tibet. De är större än de tama och kan väga upp till 800 kilo! Jaken lever på höga höjder, 4 000–6 000 meter över havet. Där är det ont om syre, somrarna är torra och blåsiga och vintrarna är kalla med mycket snö. Jakarna är anpassade för extrema förhållanden med låga temperaturer, låg syrehalt och torra miljöer. De har kraftiga och starka ben med kompakta klövar. Den vilda jaken är svartbrun men tamvarianten kan även ha vita inslag.

Jakar lever i stora flockar som kan se mycket olika ut. Flockarna anses vara ganska instabila och det är främst jakkor och deras kalvar, även om tjurar kan gå med flocken trots att det inte är parningssäsong. Annars går tjurarna ofta tillsammans i så kallade ungkarlsgrupper. Flera hundra jakar kan ses tillsammans på ett och samma ställe. Under brunsten gräver de vilda jaktjurarna stora gropar med hjälp av hornen och rullar sig sen i dammet. Tjurarna mäter sig med varandra genom att ställa sig sida vid sida med några meter emellan. Det förekommer också direkta attacker där de rusar mot varandra och slår ihop huvud mot huvud. 

Senast uppdaterad: 2015-12-30

Utbredningsomr de jak thumb

Fakta

Klass Däggdjur
Ordning Partåiga hovdjur
Familj Slidhornsdjur
Levnadssätt Hjord
Föda Gräs, ljung, mossor, lavar
Mankhöjd 120 - 150 cm
Vikt (hane) 700 kg
Vikt (hona) 250 kg
Dräktighetstid 8,5 månader
Antal ungar 1/kull
Livslängd 20 - 25 år

I världen

På höglandet i Asien är jaken en viktig källa till kött och mjölk. Man använder också pälsen från jaken och själva djuren används till rid och lastdjur.

Den tama varianten av jaken finns främst på Kinas högland, ungefär 94 % av populationen hittar man där. Övriga jakar finns i angränsande länder runt omkring. Jaken har också importerats till Europa och Nordamerika där de finns i mindre antal. De vilda jakarna som finns kvar lever främst i Tibet. Ett stort hot mot jaken är att den beblandas med den tama jaken. Även tjuvjakt på vilda jakar är ett stort problem. Det finns runt 10 000 vilda jakar kvar. 

Redlist s rbar