Om Kapybara

Kapybaran eller vattensvinet som den också kallas, är världens största gnagare. Den älskar vatten, är duktig på att simma och dyka och kan stanna under vattenytan i fem minuter. Den har till och med simhud mellan tårna.

Namnet kapybara kommer från ett ord hos den sydamerikanska urbefolkningen som betyder ”gräsätare”. Vattensvinen äter främst gräs och andra växter i eller vid vatten. Den betar mest sent på eftermiddagen och tidigt på kvällen. Vattensvinen lever i grupper med cirka tio djur, men kan vara så många som upp till 40. I gruppen ingår en dominant hane, några honor, flera ungar och ungdjur. Omkring en social flock rör sig ensamma hanar som inte ingår i flocken. De gör ibland försök att ta över rollen som dominant hane. När kapybarorna bråkar så jagar de och biter varandra. Bitsåren de ger varandra gör att kapybaror ibland blir attackerade av pirayor i vattnet. Uppe på nosen har kapybaran en doftkörtel som kallas morrillo på spanska som används av alla kapybaror för att doftmarkera. Hos en könsmogen hane blir däremot nosryggen helt bar och körteln svullnar. En ledarhane i en flock har störst körtel, som producerar stora mängder av ett vitt, klibbigt sekret.

Oftast får de ungar en gång om året. Att däggdjur parar sig i vattnet är ovanligt – men det gör vattensvinen. Efter fem månaders dräktighet är det dags för honan att föda. Honan går då undan från flocken till ett skyddande skogsområde. Ungarna föds inte i något gömsle eller lya. De har päls och öppna ögon och kan gå i stort sett direkt efter födseln. I början får ungarna bara dia från sin egen mamma, men senare kan de dia från andra honor i flocken. Innan de är en vecka gamla börjar de också beta gräs.

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Utbredningsomr de kapybara thumb

Fakta

Klass Däggdjur
Ordning Gnagare
Familj Vattensvin
Livsmiljö Gräsmarker nära vatten
Levnadssätt Flock
Föda Gräs, vattenväxter
Mankhöjd 50 - 60 cm
Vikt 35 - 60 kg
Dräktighetstid 5 månader
Antal ungar 3 - 7/kull
Livslängd 5 - 10 år

I världen

I Sydamerika har kapybaror jagats traditionellt mycket länge. Man använder främst skinnet och köttet. Mellan 1976-1979 exporterades 80 000 skinn från bara Argentina.

Kapybarornas kött är mycket eftertraktat och de jagas dels för människors egen försörjning och dels för att sälja köttet vidare. Skinnen används för att tillverka kläder, hantverk och accessoarer. Handeln med skinn är mycket omfattande. Från kapybaran utvinns även olja som bland annat används som medicin enligt en traditionell folktro. Kommersiell jakt är förbjuden i många av länderna där kapybaran lever. Tyvärr sker illegal jakt i stor omfattning. Kapybaror får däremot fångas och sedan födas upp för produktion av kött och skinn. Kapybaror farmas i dag i stor omfattning i Sydamerika.

Redlist livskraftig