Om Lodjur

Lodjuret känner du igen på den lilla stumpen till svans som är kolsvart längst ut och på de svarta örontofsarna. De är inte så lätta att se i naturen eftersom de är skygga och gärna gömmer sig uppe i ett träd om en fara hotar.

Där lodjuren lever är det ofta kalla vintrar med mycket snö. För att klara det har den många anpassningar som vinterpäls med extra tjock underull på hasorna, ungefär som sulor, vilket skyddar mot kylan när den sitter i snön. Den har också stora tassar som fungerar som snöskor. Vinterpälsen är oftare ljusare än sommarpälsen som kan vara röd eller gulaktig. Förutom tofsarna på öronen så är ögonen utmärkande genom att de är omgivna av vita fält som är inramande av svarta tunna linjer. De markerade ögonen och öronen är troligen viktiga i lodjurens kommunikation med varandra. 

I Sverige jagar lodjuret främst gnagare, fåglar och rådjur. De är otroligt skickliga jägare som till och med kan ta huggormar utan att bli bitna! De är smygjägare med långa ben som explosivt kan sprinta efter t.ex. en hare. Däremot kan de inte följa den så länge eftersom uthålligheten inte är deras främsta styrka.

Lodjuret lever ensam med undantag av en hona med ungar. Honan är dräktig i ca 70 dagar och ungarna föds i maj–juni. Kullstorleken är vanligtvis 1-4 ungar.  Honan och ungarna lever tillsammans i ungefär ett år, då honan får nya ungar. Hon lär ungarna vilka djur de ska jaga och de får träna på att bli jägare. Lodjuret blir könsmogen vid 2-3 års ålder. 

Senast uppdaterad: 2016-08-30

Lodjur thumb

Fakta

Klass Däggdjur
Ordning Rovdjur
Familj Kattdjur
Livsmiljö Barr- och lövskog
Levnadssätt Ensam
Föda Rådjur, hare
Mankhöjd 60 - 75 cm
Vikt 18 - 25 kg
Dräktighetstid 70 dygn
Antal ungar 1 - 4/kull
Livslängd 10 - 15 år

I världen

Det eurasiska lodjuret, som är den arten som finns i svenska skogar, förekommer i stora delar av Europa och norra Asien. Det är den största av lodjursarterna.

Lodjuret har länge jagats av oss människor, mest för det fina skinnets skull. Lyckligtvis har den efterfrågan minskat. Vi människor utgör ändå ett hot genom illegal jakt och habitatförstörelse. Människan jagar i många fall samma bytesdjur som lodjuret och där uppstår en konkurrens. När lodjuret ibland också tar tamdjur, som t.ex. får och ren, ökar konflikten. I Sverige finns det möjlighet med stöd av länsstyrelserna att skydda sina hägnade tamdjur med speciella rovdjursstängsel.

Lodjurspopulationen i Sverige inventeras varje år och inventeringen 2014/15 visar att det finns ca 1 000 lodjur i Sverige. Detta är en ökning av populationen från föregående års inventering och det är i Norrbotten och Jämtland som ökningen ses. Stora delar av den svenska lodjurspopulationen lever i samma områden som rennäringen för där finns det lätt tillgänglig mat i form av renarna. För att underlätta för djurägarna som får tamrenar rivna ger man bland annat ekonomisk ersättning. Skyddsjakt och licensjakt bedrivs på lodjuren. 

Vuxna lodjur dör sällan av naturliga orsaker i Skandinavien utan oftast är det jakt, illegal och legal, eller trafiken som dödar dem. 

Redlist s rbar