Om Schimpans

Schimpansen är människans närmaste släkting. Vi delar 98,6% genetiskt material så det är inte konstigt att vi har många likheter, både vad det gäller utseende och beteende.

Schimpanser lever i centrala Afrika i det en gång stora, sammanhängande ekvatoriala regnskogsbältet. De klättrar gärna i träd för att hitta föda eller vila men vid längre förflyttningar går de på marken. Vanligen går schimpanser på alla fyra med hjälp av så kallad knoggång. Kortare sträckor kan de gå upprätt.

Föda

Mogen frukt är schimpansens viktigaste föda, men de äter även annat växtmaterial som bark, blad, blommor och frön. Animalisk föda som ägg, insekter och ibland kött utgör en viktig, om än mindre del av dieten. Jakt utförs när tillfälle ges och då genom organiserat samarbete. Honor kan ibland jaga, men oftast är det vuxna hanar som utför jakten. Byten som jagas är mindre däggdjur, ofta mindre apor. Jägarna delar ibland med sig av köttet till övriga flockmedlemmar. 

De tillverkar och använder verktyg på ett fantasifullt sätt. Till exempel skalar de grenar som de stoppar ner i termitbon. När termiterna kryper upp på grenen, slickar schimpansen i sig dem.

Social organisation

Schimpanser lever i flock med 5–40 djur, även om de ibland kan vara betydligt fler. Flocken består av flera vuxna honor med ungar och flera hanar varav en är ledare. Inom flocken finns en bestämd rangordning som bestäms av kön, ålder, styrka och personlighet. Om flocken är stor delar de ofta upp sig i mindre grupper inom flocken. Dessa grupper ändras ständigt beroende på t ex sexuell status.

Det är viktigt att ledarhanen ständigt visar vem som bestämmer eftersom andra hanar annars kan se sin chans att ta över. Ibland kan två hanar samarbeta för att gemensamt ta makten från en annan. Ledarhanens styrkedemonstration kan börja med att han reser ragg, vaggar fram och tillbaka, svänger med armarna, stampar med fötterna och hoar. Sedan springer han genom flocken i full fart och släpar samtidigt gärna med sig grenar och ibland kastar han stenar omkring sig. Då gäller det för de andra att flytta sig. De kryper ihop, visar tänderna i ett ängsligt grin och skriker ynkligt för att visa att de låter honom bestämma. Efter styrkedemonstrationen brukar flocken samlas omkring honom för att fjäska genom att putsa hans päls. Ledarhanen måste hela tiden vara på sin vakt och vara beredd att försvara flocken mot fiender, både hanar från grannflockar och rovdjur. Det är svårt att vara ledare någon längre tid och hanen behöver ett starkt stöd från flocken för att behålla sin position.  

Schimpanser är mycket sociala djur, ofta sitter de tätt tillsammans och plockar bort smuts och mjäll ur pälsen på varandra. Kroppskontakt är lugnande och stärker banden mellan flockmedlemmar.

Unga schimpanser leker mycket med varandra och även de vuxna är med ibland. En glad schimpans skrattar ungefär som vi, fast inte lika högljutt. Det låter mer som ett stötigt flämtande.

Reproduktion

Ungefär en gång i månaden sväller den yttre delen av schimpanshonans könsdelar upp och hon signalerar därmed tydligt till hanarna att hon är redo att para sig. Svullnaden håller i sig i 10-12 dagar och under denna period parar hon sig ofta och med många olika hanar i flocken. Under svullnadens sista dagar är det ledarhanen som parar sig med henne eftersom chansen då är som störst att hon blir dräktig.

Honan är dräktig i ca 8 månader och föder sedan en liten, hjälplös unge på ungefär 1,5 kilo. Den första tiden bär mamman sin unge på magen och när den blir lite större rider den på hennes rygg. Den håller sig i mammans närhet och diar i 2-3 år.

I flocken finns det en massa kunskap som förs vidare från gammal till ung. Ungen måste bland annat lära sig var fruktträden finns, när frukterna mognar och hur man använder redskap. De måste också lära sig att göra en bädd till natten. Schimpanser är dagaktiva och varje kväll böjer de ihop grenar uppe i ett träd och gör en enkel bädd där de sover. Ungar delar moderns bädd under de första åren innan de gör sina egna.

Senast uppdaterad: 2014-11-21

Utbredningsomr de schimpans thumb

Fakta

Klass Däggdjur
Ordning Primater
Familj Människoapor
Livsmiljö Regnskog, savann
Levnadssätt Flock
Föda Frukt, grönsaker, smådjur
Kroppslängd 70 - 95 cm
Vikt 30 - 80 kg
Dräktighetstid 8,5 månader
Antal ungar 1/kull
Livslängd 35 år
Nyheter icon

Nyheter

Schimpans 2015 06 05 003 medium

Schimpanser har fått mer att upptäcka

Läs mer

I världen

Schimpansen är starkt hotad och antalet schimpanser i världen minskar. De största hoten är habitatförstörelse genom skogsskövling, bränder och gruvbrytning; tjuvjakt och illegal handel samt sjukdomar.

Schimpanser lever i, eller på gränsen till tropiska skogar. I flera områden använder man bränder för att få fram mera odlingsbar mark. I takt med att skogen huggs ner och skövlas minskar livsmiljön för schimpanserna. Vägar anläggs i tidigare otillgängliga områden för att kunna transportera timret och dessa öppnar upp skogen även för tjuvjägare. Tjuvjakt och illegal handel är ett stort problem för både schimpanser, gorillor och många andra hotade arter. Schimpanskött anses vara en delikatess och smugglas även till europeiska restauranger. Små ungar säljs som sällskapsdjur eller turistmagneter.

Sjukdomar är ett av de största hoten mot schimpanser. Den aktuella virussjukdomen ebola drabbar inte bara människor utan även våra närmaste släktingar, schimpanser och gorillor, hårt och är orsak till att de minskat drastiskt i vissa områden. 

Redlist starkt hotad