Om Skogshund

Skogshundar lever i områden nära vattendrag och våtmarker och de har inget emot vatten, de har till och med simhud mellan tårna!

Skogshundars liv i naturen är ganska okänt. Man vet att de är sociala djur som lever i flockar på vanligtvis 2-6 individer. Flocken består av ett föräldrapar och deras ungar från en eller flera kullar. Skogshundar är mycket sociala och flockens medlemmar sover ofta tätt ihop med varandra, jagar tillsammans och delar bytet utan något bråk. Alla medlemmar i flocken deltar i omvårdnaden av valparna som föds i en håla som ofta grävs ut under ett träd. Hanarna förser inte bara valparna med kött utan även modern, både under dräktigheten och när valparna har fötts. Det dominanta ledarparet revirmarkerar med urin. Hanen lyfter på bakbenet, precis som en tamhund. Skogshundshonan däremot, hon ställer sig på frambenen, balanserar den långa kroppen utan problem och urinmarkerar högre upp än hanen.

Valpar är mörka, nästan svarta när de föds men den vuxna skogshunden är främst brun. Den har mycket korta ben, lång kropp och kort svans. Nosen är kort och huvudet brett med små rundade öron. De ser alltså inte alls ut som ett typiskt hunddjur. Skogshunden hör, tillsammans med afrikanska och asiatiska vildhundar till de mest utpräglade rovdjuren bland hunddjuren. Detta ses bland annat på tanduppsättningen som innehåller färre kindtänder än hos de flesta andra hunddjuren. Skogshunden fångar agutier, pakor och bältor, men ibland så stora byten som kapybaror och tapirer. När de jagar samarbetar de tillsammans i flocken och kan få ner ett större bytesdjur genom att bita fast i benen tills bytesdjuret ger upp. De är anpassade till att simma i vatten och driver ofta ut bytesdjuren i vattendrag för att få tag på dem. De kan även jaga bytesdjur som gömmer sig i hålor i marken. Då går några skogshundar ner i hålan medan de andra väntar vid gömslets öppningar. 

Senast uppdaterad: 2015-11-24

Utbredningsomr de skogshund thumb

Fakta

Klass Däggdjur
Ordning Rovdjur
Familj Hunddjur
Livsmiljö Skog, träskmarker
Levnadssätt Familjeflock
Föda Pakor, aguiter, bältor
Mankhöjd 25 - 30 cm
Vikt 5 - 8 kg
Dräktighetstid 62 - 70 dygn
Antal ungar 1 - 6/kull
Livslängd 10 år

I världen

Det största hotet mot skogshunden är skogsavverkning. Idag tror man att det finns färre än 15 000 skogshundar kvar i vilt tillstånd.

Skogshunden är skygg i naturen och människor ser den sällan och att försöka beräkna hur många skogshundar det finns är svårt. I de flesta länder som den finns i, bedöms den som sällsynt. Människan breder ut sig och hugger ner skogen. Skogshunden jagas även ibland, både legalt och illegalt, på grund av att den ibland tar tamdjur. I de flesta länder är den skyddad och jakt är förbjuden. 

Redlist n ra hotad