Om Surikat

Surikaten är ett socialt rovdjur. Den lever i flockar där alla hjälps åt att ta hand om ungarna och vakta reviret. I flocken finns en rangordning och den dominanta honan är oftast större än de andra honorna.

Surikaten tillhör familjen manguster. De har en kroppslängd på omkring 25 centimeter och till det en cirka 25 centimeter lång svans med slät päls. Pälsens färg är beroende på underart; grå, beige eller ljusbrun. Från ryggraden till sidorna finns åtta till tio tvärstreck, men dessa finns inte på huvudet och svansen. Runt ögonen och på svanstippen har surikaten mörk päls. Surikater har långa klor som används för att gräva i sanden.

Surikater är mycket sociala djur och lever i grupper med vanligtvis upp till 10 individer. Varje grupp består av ett dominant föräldrapar, andra vuxna hanar och honor och föräldraparets ungar. De vuxna är ofta släkt med varandra men hanar utifrån kan bli accepterade i flocken. Det förekommer även att flera familjer lever tillsammans i en koloni. 

Trots att de har förmåga att gräva själva utnyttjar de oftast befintliga bon av jordekorrar som de bara behöver utvidga. Medan några individer gräver håller andra utkik efter fiender för att varna gruppen vid fara. Som alarmtecken används ett karaktäristiskt skall och efteråt tar alla hastigt tillflykt till boet. Uppgiften att hålla vakt växlar bland individerna i gruppen. Surikaterna stärker banden i gruppen genom att putsa varandra. Rangordningen som förekommer upprätthålls och de dominanta individerna revirmarkerar oftare än de övriga vuxna. Födan består av insekter, mindre fåglar, ödlor och skorpioner. Surikater är aktiva på dagen. Under natten och regniga dagar, samt under middagshettan gömmer de sig i boet.

När surikatungar föds väger de bara 30 gram. De är blinda, döva och har inte mycket päls. Ungarna stannar under marken tills de är mellan tre och fyra veckor. Alla de vuxna i flocken hjälps åt att vara barnvakt till ungarna. De andra honorna kan ge di till ungarna, även de som aldrig fått egna ungar!

Senast uppdaterad: 2015-04-30

Utbredningsomr de surikat thumb

Fakta

Klass Däggdjur
Ordning Rovdjur
Familj Manguster
Livsmiljö Savann, halvöken
Levnadssätt Familjegrupp
Föda Insekter, skorpioner, reptiler
Vikt 600 - 950 g
Dräktighetstid 70 dygn
Antal ungar 2 - 4/kull
Livslängd 10 år

I världen

Surikaten, ett karismatiskt och socialt litet rovdjur som fascinerar och intresserar många människor. Trots vissa konflikter med människan så finns en livskraftig population av arten.

Surikaterna ogillas av en del människor på grund av att deras byggande ibland förstör jordbruksmark. Däremot kan det vara så att surikater faktiskt hjälper jordbrukare att hålla borta skadedjur som fjärilar. Surikater är vitt förekommande över södra delarna av Afrika. Det finns tre underarter och man hittar dem i Namibia, Angola, Sydafrika och Botswana. Populationen är livskraftig och inga direkta hot finns mot arten.

Redlist livskraftig