Om Visent

Visenten är Europas största landlevande djur och är släkt med den amerikanska bisonoxen. I början av 1900-talet utrotades den vilda populationen helt, men har återutplanterats med kvarvarande individer från djurparker.

Visenten kallas med ett annat namn för Europeisk bison. Den tillhör samma släkte som den amerikanska bisonoxen. I jämförelse med den amerikanska bisonoxen är vistenten mindre i storlek och har något längre svans och kortare päls. Visenten är sedan uroxens utdöende det största och tyngsta landlevande däggdjuret i Europa. Den är dessutom det sista vildlevande oxdjuret på den europeiska kontinenten.

Könsmogna tjurar är betydlig större än visentkorna. De kan uppnå en mankhöjd om nästan två meter och väga 800 till 900 kg, till skillnad från kon som sällan når en vikt över 600 kg. Kor och kalvar lever i ganska löst sammanhållna flockar med 6–20 djur. De vuxna tjurarna strövar mest för sig själva. De söker sig till korna bara när det är dags att parning på hösten. Den starkaste tjuren jagar bort de andra tjurarna och lägger beslag på en flock. I juni–juli drar sig kon undan i fem, sex dagar för att föda i fred.

Visste du att Kolmården släppt ut visenter i det vilda för att rädda arten från utrotning?

Visenter är mer skogslevande och äter därför mer blad än dess amerikanska släkting som är mer en gräsätare. Däremot är de anpassningsbara till olika miljöer och på vintern så klarar de sig på näringsfattig föda. De ses äta snö för att få i sig vätska.

Senast uppdaterad: 2018-09-22

Utbredningsomr den visent thumb

Fakta

Klass Däggdjur
Ordning Partåiga hovdjur
Familj Slidhornsdjur
Livsmiljö Blandskog, ängsmark
Levnadssätt Kor i grupp, tjurar ensamma
Föda Gräs, örter, blad, ekollon
Kroppslängd 250 - 270 cm
Mankhöjd 180 - 195 cm
Vikt (hane) 800 - 900 kg
Vikt (hona) 500 - 600 kg
Dräktighetstid 8 - 9 månader
Antal ungar 1 - 2/kull
Livslängd 20 år
Nyheter icon

Nyheter

Visentflytt 2014 040 medium

Utsläpp av visenterna Birk, Isabell och Swan

Läs mer

I världen

Efter den senaste istiden fanns visenter över hela Europa, även här i Sverige. Under 1800-talet hade antalet djur minskat starkt och vid sekelskiftet fanns det bara ett fåtal visenter i Polen. 1919 var de helt utrotade i naturen.

Lyckligtvis fanns det 54 djur kvar i djurparker, bland annat en ko på Skansen. Med dessa startades arbetet för att rädda arten. Djuren fördes in i en stambok och den polska staten skapade ett avelscentrum. Antalet djur ökade och avelsgrupper spreds till allt fler djurparker. 1952 kunde man släppa ut en liten flock i det vilda. Sedan dess har flera nya visentflockar skapats med hjälp av djurparksfödda visenter. Totalt finns det cirka 3200 vilda visenter idag.

Redlist s rbar