Medarbetare

    Den yngre generationen kräver att vi tar ansvar, det är deras framtid vi håller i våra händer. De är våra medarbetare, våra gäster och därmed även vår affär. För många unga medarbetare är vi ofta en första arbetsgivare vilket innebär ett stort ansvar som vi tar på största allvar. Dessutom gör våra flera tusen säsongsanställda oss till en viktig arbetsgivare i vår närregion.

    Två utmaningar vi ser:

    • Vi strävar efter att nå en jämn könsbalans av anställda på alla avdelningar. Precis som i övriga samhället är det svårt att nå en jämn könsbalans inom vissa yrkesgrupper där det ena könet är överrepresenterat, som till exempel i våra kök och på tekniska avdelningar där vi har mycket manlig personal och bland våra djurvårdare där vi har många kvinnor anställda. Vi jobbar vi med att hitta vägar att balansera personalgrupperna bättre.

    • Under pandemin har många inom restaurangbranschen valt ett annat jobb vilket har lett till en kompetensbrist inom branschen. Restaurangskolan är ett exempel på hur vi jobbar med att öka kompetensen samtidigt som vi erbjuder anställning till personer som är långt ifrån arbetsmarknaden. Du kan läsa mer om restaurangskolan under rubriken Mångfald.