Trygghet & Säkerhet

  För oss handlar säkerhet om att du ska känna dig säker när du träffar våra djur och åker våra attraktioner – men också om trygghet och säkerhet under hela ditt besök. Det här gör vi för att du ska känna dig trygg på Destination Kolmården.

  Dagliga rutiner

  Alla våra attraktioner och djurhägn kontrolleras genom dagliga rutiner och inspekteras löpande av behörig myndighet i enlighet med gällande bestämmelser.

  Attraktionerna

  Här på Kolmården är säkerheten det absolut viktigaste för oss och vi skulle aldrig öppna en attraktion om vi inte var trygga med att den är säker. Vi genomför varje år, månad, vecka och dag olika kontroller av våra attraktioner. Alla Kolmårdens attraktioner besiktigas årligen av en oberoende besiktningsman.

  Vi reserverar oss för att vissa av våra attraktioner kan komma att behöva stänga med anledning av väderlek. I vår kalender kan du alltid se aktuella öppettider för alla attraktioner.

  Ordnings– och trivselregler

  Kolmården ska vara en trygg och säker plats för alla. Därför finns det ordnings- och trivselregler som alla våra gäster måste följa under sitt besök hos oss.

  • Följ alltid de säkerhetsangivelser som finns eller som förmedlas av personalen.
  • Du får aldrig utsätta dig själv eller någon annan för fara genom att bryta mot våra
  • säkerhetsregler.
  • Det är inte tillåtet att ta med sig alkoholhaltiga drycker in i parken.
  • Behandla alla med respekt, såväl gäster som medarbetare.
  • Du får inte tränga dig i köer.
  • Du får inte försöka fuska med biljetter eller årskort.
  • Du får inte bryta mot lagen eller de lokala ordningsföreskrifterna.
  • Du får inte störa den allmänna ordningen eller motarbeta vårt arbete med att
  • upprätthålla ordningen.
  • Vi är en djur- och nöjespark och vår främsta uppgift är att sprida glädje. Därför ber vi våra gäster att inte bära kläder eller symboler som kan upplevas som stötande.
  • Hundar och andra sällskapsdjur är inte tillåtna inne i parken (med undantag för ledarhundar/servicehundar).
  • Kolmården strävar efter att vara en rökfri park och därför är rökning endast tillåten på anvisade rökplatser, detta inkluderar även e-cigaretter. Rökplatserna finns utplacerade och uppmärkta vid våra entréer samt utanför Barnens Lantgård, vid Rovfågelarenan och i Marine World.
  • Vi är måna om våra djur och deras välfärd. Du behöver visa respekt gentemot djuren genom att hålla en låg ljudnivå och inte störa dem i onödan med tillrop, knackningar eller liknande.
  • Du får inte ge mat till djuren.
  Trygghet för dig och dina barn

  Till höger innanför djurparkens entré till finns kontaktband som du kan fästa kring barnets handled. På det kan du skriva ditt telefonnummer så någon kan kontakta dig om du skulle komma bort från ditt barn i parken. Du kan förbereda ditt barn med info om att prata med en medarbetare utifall ni skulle komma bort ifrån varandra.

  Trygghetsövervakning

  I vår park har vi trygghetsövervakning – för din säkerhet.

  Detta innebär att vi har kameror utplacerade om en incident uppstår så vi kan bistå utredande myndigheter med bevismaterial, samt att vi kan eftersöka försvunna barn om en sådan situation skulle uppstå. Vi har tydliga interna riktlinjer kring hur dessa hanteras, vid frågor kring dessa så kontakta vår Gästservice.

  Om olyckan är framme

  Du kan alltid kontakta vår sjukvårdare om du behöver hjälp med enklare omplåstring eller råd. Sjukvårdaren utgår från Kolmården men rör sig i parken under dagen. Om du behöver komma i kontakt med sjukvårdaren kan du be närmaste medarbetare om hjälp eller ringa 010-708 76 99 så hjälper denne er.

  Hjärtstartare finns på följande platser:

  • Huvudentrén
  • Restaurang Hyllan
  • Bamses Värld – Farmors Kök
  • Burktornet i Stalletområdet
  • Kolosseum
  • CocaCola Store
  • Hos sjukvårdaren
  • Vildmarkshotellets reception
  • Vildmarkshotellets bad

  Du hittar även hjärtstartarna utmarkerade på vår parkkarta, sök efter hjärtstartare här.

  Säkerhetskontroller

  Som ett led i vår ambition att skapa en trygg och säker park genomför vi eventuellt säkerhetskontroller vid behov. Säkerhetskontrollen syftar till att säkerställa att ingen tar med sig föremål in i parken som kan vara skadliga för andra. Säkerhetskontrollen kan inkludera alla inpasserande eller slumpvis utvalda gäster.

  Kolmården förbehåller sig rätten att avvisa gäster som motsätter sig kontrollen.

  Förbjudna föremål:

  Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att medföra:

  • Skateboard, Hooverboard, sparkcykel, cykel eller andra fritidsfordon
  • Husdjur – med undantag för ledarhundar/servicehundar
  • Grillar
  • Ljudanläggningar
  • Alkohol
  • Glasflaskor och glasburkar – med undantag för barnmatsburkar, parfymflaskor,
  • deodorant i glasbehållare och motsvarande
  • Drönare, frisbees eller andra flygande föremål
  • Bollar eller andra liknande fritidsföremål som kan kastas eller sparkas
  • Sprayburkar
  • Pyroteknik
  • Droger
  • Vassa föremål, t.ex. sax, skruvmejsel eller motsvarande.
  • Knivar, försvarsspray, laserpennor och andra föremål som är förbjudna enligt svensk lag.
  • Farliga föremål

  Följ alltid instruktioner från Kolmårdens personal. Våra medarbetare kan besluta om ytterligare föremål som inte är listade ovan behöver ska stoppas vid inpassering