Djurvårdare i djurpark

Delar av djurparken är omsorgsfullt öppet för ett begränsat antal gäster Läs mer här.

Djurvårdare i djurpark

För bokning och mer information, kontakta oss på 010-708 70 00 eller utbildning@kolmarden.com

Hur är det att arbeta som djurvårdare i en djurpark? Det här programmet är yrkesorientering för elever som vill arbeta som djurvårdare. Under en, två eller tre dagar ges eleverna en inblick i djurparkernas roll i samhället samt det bevarandearbete och den forskning som bedrivs i djurparken.

I detta program ges eleverna en inblick i vad arbetet som djurvårdare innebär samt djurparkernas roll i samhället inklusive det bevarandearbete och den forskning som bedrivs i djurparken. Ni kan själva välja om programmet ska pågå i en, två eller tre dagar.

Endagsprogram (6 timmar)

I endagsprogrammet besöker vi djuranläggningar och stall på Kolmården, där eleverna får lära sig om skötsel, träning och hantering av olika djurarter. Sker besöket när djurparken är stängd för besökare tittar vi på en träningsvisning med våra fantastiska delfiner, och om djurparken är öppen ser vi istället på Delfinshowen Life.

Dagen innehåller även matnyttig information om hur man får arbete i djurpark och vilka villkor som gäller för en djurvårdare. Vi pratar om alltifrån sommarjobb, ergonomi, facktillhörighet till genomsnittslöner i djurparker.

Under besök vid olika djuranläggningar och i stall berättar vi om hur man sköter, tränar och hanterar olika djurarter. Vi diskuterar säkerhet och vad man ska tänka på vid hantering av olika djurgrupper, till exempel de stora rovdjuren eller de skygga antiloperna.

Lunch ingår ej men går att boka, se menyn här.

Koppling till läroplan

BIGBEA0

 • Djurparkers bevarandeprogram. Etiska ställningstaganden i samband med bevarande av olika arter. BIGBIG00S
 • Fördjupning inom valt specialiseringsområde. Exempel på områden kan vara ekologi, växt- och djurliv, etologi, biodling och binas betydelse i naturbruket, jämförande anatomi och fysiologi hos djur, växternas biologi samt mikrobiologi. NAUNAU0
 • Naturbrukets olika yrkesområden och yrkesmiljöer, till exempel arbete inom lantbruk, skogsbruk, trädgård, hästhållning samt djurvård.

Två dagar

I tvådagarsdagarsprogrammet ges eleverna en fördjupad inblick i djurparkernas roll i samhället samt det bevarandearbete och den forskning som bedrivs i djurparken. Vi besöker djuranläggningar och stallar där eleverna får lära sig om skötsel, träning och hantering av olika djurarter. Programmet innehåller även information om hur man får arbete i djurpark och vilka villkor som gäller för en djurvårdare.

Sker besöket när djurparken är stängd för besökare tittar vi på en träningsvisning med våra fantastiska delfiner, och om djurparken är öppen ser vi istället på Delfinshowen Life.

I dagens samhälle finns en stor medvetenhet kring djurens behov och djurparkernas roll ifrågasätts ständigt. I föreläsningen Om djurparkens roll i samhället får eleverna information om vilka riktlinjer som finns och vilket ansvar djurparker har i bevarandearbete, forskning och utbildning. Vi tar också upp vilka projekt Kolmården driver och är engagerade i.

Föreläsningar om miljöberikning och djurträning ger insikt i hur vi ger djuren möjlighet att utföra naturliga beteenden samt hur vi använder träning för att öka djurens välmående. Dokumentation är dessutom en viktig del i en djurvårdares arbete, därför går vi också igenom vad som gäller när det kommer till journalföring och ID-märkning.

Programmet har två valbara inriktningar:

 • ”Djurens skötsel på Tropicarium” - där en djurvårdare guidar runt akvarie-, reptil- och smådjursavdelningarna samt informerar om djurens skötsel.
 • ”Vård av nyfödda djur” - där eleverna får en föreläsning om späddjursvård och vi tittar på en film om födslar. Där ingår även ett besök på Kolmårdens veterinärklinik med information om provtagningar och analyser, samt vilka djur som behandlas på veterinärkliniken och vilka som istället kan behandlas ute i stallarna.

Lunch dag 2 samt logi en natt ingår. Övriga måltider går att boka, se menyn här.

Koppling till läroplan

BIGBEA0

 • Djurparkers bevarandeprogram. Etiska ställningstaganden i samband med bevarande av olika arter.
 • Myndigheter och organisationer som arbetar med frågor om utrotningshotade arter. BIGBIG00S
 • Fördjupning inom valt specialiseringsområde. Exempel på områden kan vara ekologi, växt- och djurliv, etologi, biodling och binas betydelse i naturbruket, jämförande anatomi och fysiologi hos djur, växternas biologi samt mikrobiologi. BIGDJE0
 • Olika djurslags naturliga miljö och naturliga beteende. NAUNAU0
 • Naturbrukets olika yrkesområden och yrkesmiljöer, till exempel arbete inom lantbruk, skogsbruk, trädgård, hästhållning samt djurvård.

Tre dagar

Programmet är uppbyggt på samma sätt som tvådagarskursen men ger ytterligare fördjupning och kunskap man behöver i arbetet som djurvårdare, samt besök vid ännu fler av Kolmårdens djuranläggningar. Under tre dagar varvas föreläsningar med besök vid de flesta av djurparkens anläggningar. Programmet ger dessutom kunskap i både hantering och skötsel av djur i djurpark, vård av nyfödda djur och skötsel av tropisk anläggning.

Under besök vid djuranläggningar diskuteras djurens skötsel, träning, foder, foderhantering, avel, artbestämning och klassificering. Vi får inblick i olika aspekter av djurvårdarens arbete, till exempel ergonomi, säkerhetsrutiner, publikkontakter, arbetsvillkor och kunskapskrav.

Vid ett besök på Tropicarium, guidar en djurvårdare runt akvarie-, reptil- och smådjursavdelningen och berättar om djurens skötsel. I programmet ingår också en fördjupning i hur man vårdar nyfödda djur. Ni får lyssna till en föreläsning om späddjursvård och får se en film om födslar. Dessutom får ni besöka veterinärskliniken, där det finns massvis att lära sig. Vilka djur behandlas här och vilka behandlas ute i stallet? Vilka prover tas och hur analyseras proverna?

Under en annan föreläsning belyses stress och djurs behov att få utlopp för sina naturliga beteenden, tillsammans med diskussioner om hur och varför onormala beteenden kan uppkomma hos djur. Föreläsningar om miljöberikning och djurträning ger insikt i hur vi ger djuren möjlighet att utföra naturliga beteenden samt hur vi använder träning för att öka djurens välmående.

Programmet innehåller följande föreläsningar:

 • Djurparkens roll i dagens samhälle, bevarandeprogram, stöd- och forskningsprojekt
 • Journalföring, internationella djurdataregistret, ID-märkning och könsbestämning
 • Miljöberikning
 • Stress och onormala beteenden
 • Djurträning
 • Film om födslar
 • Späddjursvård

Lunch dag 2 och 3 samt logi två nätter ingår. Övriga måltider är bokningsbara och menyn hittar du här.

Koppling till läroplan

BIGBEA0

 • Djurparkers bevarandeprogram. Etiska ställningstaganden i samband med bevarande av olika arter.
 • Myndigheter och organisationer som arbetar med frågor om utrotningshotade arter. BIGBIG00S
 • Fördjupning inom valt specialiseringsområde. Exempel på områden kan vara ekologi, växt- och djurliv, etologi, biodling och binas betydelse i naturbruket, jämförande anatomi och fysiologi hos djur, växternas biologi samt mikrobiologi.
 • Olika växt- eller djurarter.
 • Begrepp, teorier och modeller inom valt specialiseringsområde. BIGDJE0
 • Olika djurslags naturliga miljö och naturliga beteende.
 • Etologiska grundbegrepp, till exempel stimuli, rangordning, flockbeteende, tomgångshandlingar, överslagshandlingar och omriktat beteende. NAUNAU0
 • Naturbrukets olika yrkesområden och yrkesmiljöer, till exempel arbete inom lantbruk, skogsbruk, trädgård, hästhållning samt djurvård.

Priser

1 dag

Utbildningsprogram Djurvårdare i djurpark för gymnasium - heldag

 • Per elev: 395 kr
 • Minsta pris per grupp: 5 925 kr

En medföljande lärare per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 475 kronor för fler lärare.

Utbildningsprogram Djurvårdare i djurpark för högre utbildning - heldag

 • Per elev: 480 kr
 • Minsta pris per grupp: 7 200 kr

En medföljande lärare per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 480 kronor för fler lärare.

2 dagar

Utbildningsprogram Djurvård för gymnasium - 2 dagar

 • Per elev:1 073 kr
 • Minsta pris per grupp:12876 kr

Två medföljande lärare per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 1276 kronor för fler lärare.

Utbildningsprogram Djurvård för högre utbildning - 2 dagar

 • Per elev: 1 283 kr
 • Minsta pris per grupp:15 396 kr

Två medföljande lärare per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 1283 kronor för fler lärare.

3 dagar

Utbildningsprogram Djurvård för gymnasium - 3 dagar

 • Per elev: 1424 kr
 • Minsta pris per grupp: 17 088 kr

Två medföljande lärare per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 1632 kronor för fler lärare.

Utbildningsprogram Djurvård för högre utbildning - 3 dagar

 • Per elev: 1656 kr
 • Minsta pris per grupp: 19 872 kr

Två medföljande lärare per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 1656 kronor för fler lärare.

Helgtillägg (för samtliga program)

 • Per dag: 90 kr
 • Per halvdag: 65 kr

Om programmet

1 dag

 • Tidsåtgång: 6 timmar
 • Kursmaterial: Ingår
 • Lunch: Bokningsbart

2 dagar

 • Logi 1 natt ingår
 • Kursmaterial: Ingår
 • Lunch dag 2 ingår, övriga måltider kan beställas.

3 dagar

 • Logi 2 nätter ingår
 • Kursmaterial: Ingår
 • Lunch dag 2 och 3 ingår, övriga måltider kan beställas

Se meny för måltider här.

Bokningsförfrågan

Fyll i förfrågan så detaljerat du kan så återkommer vi till dig så fort vi kan.

Önskat datum
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Utbildningsprogram
Antal elever
Skola och klass
Telefonnummer
Din e-post

Vi använder cookies för att kunna förbättra din upplevelse på vår webbsida. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.