Djurvårdare i djurpark

  Djurvårdare i djurpark

  För bokning och mer information, kontakta oss på 010-708 70 00 eller info@kolmarden.com

  Hur är det att arbeta som djurvårdare i en djurpark? Det här programmet är yrkesorientering för elever som vill arbeta som djurvårdare. Under en, två eller tre dagar ges eleverna en inblick i djurparkernas roll i samhället samt det bevarandearbete och den forskning som bedrivs i djurparken.

  I detta program ges eleverna en inblick i vad arbetet som djurvårdare innebär samt djurparkernas roll i samhället inklusive det bevarandearbete och den forskning som bedrivs i djurparken. Ni kan själva välja om programmet ska pågå i en, två eller tre dagar.

  Endagsprogram (6 timmar)

  I endagsprogrammet besöker vi djuranläggningar och stall på Kolmården, där eleverna får lära sig om skötsel, träning och hantering av olika djurarter. Sker besöket när djurparken är stängd för besökare tittar vi på en träningsvisning med våra fantastiska delfiner, och om djurparken är öppen ser vi istället på Delfinshowen HOPE.

  Dagen innehåller även matnyttig information om hur man får arbete i djurpark och vilka villkor som gäller för en djurvårdare. Vi pratar om alltifrån sommarjobb, ergonomi, facktillhörighet till genomsnittslöner i djurparker.

  Under besök vid olika djuranläggningar och i stall berättar vi om hur man sköter, tränar och hanterar olika djurarter. Vi diskuterar säkerhet och vad man ska tänka på vid hantering av olika djurgrupper, till exempel de stora rovdjuren eller de skygga antiloperna.

  Lunch ingår ej men går att boka till.

  Koppling till läroplan

  BIGBEA0

  • Djurparkers bevarandeprogram. Etiska ställningstaganden i samband med bevarande av olika arter.
   BIGBIG00S
  • Fördjupning inom valt specialiseringsområde. Exempel på områden kan vara ekologi, växt- och djurliv, etologi, biodling och binas betydelse i naturbruket, jämförande anatomi och fysiologi hos djur, växternas biologi samt mikrobiologi.
   NAUNAU0
  • Naturbrukets olika yrkesområden och yrkesmiljöer, till exempel arbete inom lantbruk, skogsbruk, trädgård, hästhållning samt djurvård.

  Två dagar

  I tvådagarsdagarsprogrammet ges eleverna en fördjupad inblick i djurparkernas roll i samhället samt det bevarandearbete och den forskning som bedrivs i djurparken. Vi besöker djuranläggningar och stallar där eleverna får lära sig om skötsel, träning och hantering av olika djurarter. Programmet innehåller även information om hur man får arbete i djurpark och vilka villkor som gäller för en djurvårdare.

  Sker besöket när djurparken är stängd för besökare tittar vi på en träningsvisning med våra fantastiska delfiner, och om djurparken är öppen ser vi istället på Delfinshowen HOPE.

  I dagens samhälle finns en stor medvetenhet kring djurens behov och djurparkernas roll ifrågasätts ständigt. I föreläsningen Om djurparkens roll i samhället får eleverna information om vilka riktlinjer som finns och vilket ansvar djurparker har i bevarandearbete, forskning och utbildning. Vi tar också upp vilka projekt Kolmården driver och är engagerade i.

  Föreläsningar om miljöberikning och djurträning ger insikt i hur vi ger djuren möjlighet att utföra naturliga beteenden samt hur vi använder träning för att öka djurens välmående. Dokumentation är dessutom en viktig del i en djurvårdares arbete, därför går vi också igenom vad som gäller när det kommer till journalföring och ID-märkning.

  Programmet har två valbara inriktningar:

  • ”Djurens skötsel på Tropicarium” - där en djurvårdare guidar runt akvarie-, reptil- och smådjursavdelningarna samt informerar om djurens skötsel.
  • ”Vård av nyfödda djur” - där eleverna får en föreläsning om späddjursvård och vi tittar på en film om födslar. Där ingår även ett besök på Kolmårdens veterinärklinik med information om provtagningar och analyser, samt vilka djur som behandlas på veterinärkliniken och vilka som istället kan behandlas ute i stallarna.

  Lunch dag 2 samt logi en natt ingår. Övriga måltider går att boka.

  Koppling till läroplan

  BIGBEA0

  • Djurparkers bevarandeprogram. Etiska ställningstaganden i samband med bevarande av olika arter.
  • Myndigheter och organisationer som arbetar med frågor om utrotningshotade arter.
   BIGBIG00S
  • Fördjupning inom valt specialiseringsområde. Exempel på områden kan vara ekologi, växt- och djurliv, etologi, biodling och binas betydelse i naturbruket, jämförande anatomi och fysiologi hos djur, växternas biologi samt mikrobiologi.
   BIGDJE0
  • Olika djurslags naturliga miljö och naturliga beteende.
   NAUNAU0
  • Naturbrukets olika yrkesområden och yrkesmiljöer, till exempel arbete inom lantbruk, skogsbruk, trädgård, hästhållning samt djurvård.

  Tre dagar

  Programmet är uppbyggt på samma sätt som tvådagarskursen men ger ytterligare fördjupning och kunskap man behöver i arbetet som djurvårdare, samt besök vid ännu fler av Kolmårdens djuranläggningar. Under tre dagar varvas föreläsningar med besök vid de flesta av djurparkens anläggningar. Programmet ger dessutom kunskap i både hantering och skötsel av djur i djurpark, vård av nyfödda djur och skötsel av tropisk anläggning.

  Under besök vid djuranläggningar diskuteras djurens skötsel, träning, foder, foderhantering, avel, artbestämning och klassificering. Vi får inblick i olika aspekter av djurvårdarens arbete, till exempel ergonomi, säkerhetsrutiner, publikkontakter, arbetsvillkor och kunskapskrav.

  Vid ett besök på Tropicarium, guidar en djurvårdare runt akvarie-, reptil- och smådjursavdelningen och berättar om djurens skötsel. I programmet ingår också en fördjupning i hur man vårdar nyfödda djur. Ni får lyssna till en föreläsning om späddjursvård och får se en film om födslar. Dessutom får ni besöka veterinärskliniken, där det finns massvis att lära sig. Vilka djur behandlas här och vilka behandlas ute i stallet? Vilka prover tas och hur analyseras proverna?

  Under en annan föreläsning belyses stress och djurs behov att få utlopp för sina naturliga beteenden, tillsammans med diskussioner om hur och varför onormala beteenden kan uppkomma hos djur. Föreläsningar om miljöberikning och djurträning ger insikt i hur vi ger djuren möjlighet att utföra naturliga beteenden samt hur vi använder träning för att öka djurens välmående.

  Programmet innehåller följande föreläsningar:

  • Djurparkens roll i dagens samhälle, bevarandeprogram, stöd- och forskningsprojekt
  • Journalföring, internationella djurdataregistret, ID-märkning och könsbestämning
  • Miljöberikning
  • Stress och onormala beteenden
  • Djurträning
  • Film om födslar
  • Späddjursvård

  Lunch dag 2 och 3 samt logi två nätter ingår. Övriga måltider är bokningsbara.

  Koppling till läroplan

  BIGBEA0

  • Djurparkers bevarandeprogram. Etiska ställningstaganden i samband med bevarande av olika arter.
  • Myndigheter och organisationer som arbetar med frågor om utrotningshotade arter.
   BIGBIG00S
  • Fördjupning inom valt specialiseringsområde. Exempel på områden kan vara ekologi, växt- och djurliv, etologi, biodling och binas betydelse i naturbruket, jämförande anatomi och fysiologi hos djur, växternas biologi samt mikrobiologi.
  • Olika växt- eller djurarter.
  • Begrepp, teorier och modeller inom valt specialiseringsområde.
   BIGDJE0
  • Olika djurslags naturliga miljö och naturliga beteende.
  • Etologiska grundbegrepp, till exempel stimuli, rangordning, flockbeteende, tomgångshandlingar, överslagshandlingar och omriktat beteende.
   NAUNAU0
  • Naturbrukets olika yrkesområden och yrkesmiljöer, till exempel arbete inom lantbruk, skogsbruk, trädgård, hästhållning samt djurvård.

  Priser

  1 dag

  Priser stängd park

  Per elev: 375 kr
  Minsta pris per grupp: 5625 kr

  • En medföljande vuxen per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 375 kr per person för fler vuxna.

  Priser öppen park

  Per elev: 455 kr
  Minsta pris per grupp: 6825 kr

  • En medföljande vuxen per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 455 kr per person för fler vuxna.

  2 dagar

  Priser stängd park

  Per elev: 1095 kr
  Minsta pris per grupp: 13140 kr

  • Två medföljande vuxna per 20:e elev är kostnadsfritt.

  Priser öppen park

  Per elev: 1295 kr
  Minsta pris per grupp: 15540 kr

  • Två medföljande vuxna per 20:e elev är kostnadsfritt.

  3 dagar

  Priser stängd park

  Per elev: 1680 kr
  Minsta pris per grupp: 20160 kr

  • Två medföljande vuxna per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 1680 kr per person för fler vuxna.

  Priser öppen park

  Per elev: 1985 kr
  Minsta pris per grupp: 23820 kr

  • Två medföljande vuxna per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 1985 kr per person för fler vuxna.

  Om programmet

  1 dag

  • Tidsåtgång: 6 timmar
  • Kursmaterial: Ingår
  • Lunch: Bokningsbart

  2 dagar

  • Logi 1 natt ingår
  • Kursmaterial: Ingår
  • Lunch dag 2 ingår, övriga måltider kan beställas.

  3 dagar

  • Logi 2 nätter ingår
  • Kursmaterial: Ingår
  • Lunch dag 2 och 3 ingår, övriga måltider kan beställas

  Bokningsförfrågan

  Fyll i förfrågan så detaljerat du kan så återkommer vi till dig så fort vi kan.

  Önskat datum
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  • Sun
  Utbildningsprogram
  Antal elever
  Skola och klass
  Telefonnummer
  Din e-post

  Vi använder cookies för att kunna förbättra din upplevelse på vår webbsida. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.