Djurvårdare i park 1-3 dagar

  Hur är det att arbeta som djurvårdare i en djurpark? Det här programmet är yrkesorientering för elever som vill arbeta som djurvårdare. Under en, två eller tre dagar ges eleverna en insyn i hur Kolmårdens djurvårdare arbetar för en god djurvälfärd. Men även djurparkernas samverkan med omvärlden med fokus på det bevarandearbete och den forskning som bedrivs i djurparken.

  Endagsprogram (6 timmar)

  I endagsprogrammet besöker vi djuranläggningar och stall på Kolmården, där eleverna får lära sig om skötsel, träning och hantering av olika djurarter. Sker besöket när djurparken är stängd för besökare tittar vi på en träningsvisning med våra fantastiska delfiner, och om djurparken är öppen ser vi i stället på delfinshowen HOPE.

  Dagen innehåller även matnyttig information om hur man får arbete i djurpark och vilka villkor som gäller för en djurvårdare. Vi pratar om alltifrån sommarjobb, ergonomi, facktillhörighet till genomsnittslöner i djurparker.

  Under besök vid olika djuranläggningar och i stall berättar vi om hur man sköter, tränar och hanterar olika djurarter. Vi diskuterar säkerhet och vad man ska tänka på vid hantering av olika djurgrupper, till exempel de stora rovdjuren eller de skygga antiloperna.

  Koppling till läroplan

  BIGBEA0
  • Djurparkers bevarandeprogram. Etiska ställningstaganden i samband med bevarande av olika arter.

  BIGBIG00S
  • Fördjupning inom valt specialiseringsområde. Exempel på områden kan vara ekologi, växt- och djurliv, etologi, biodling och binas betydelse i naturbruket, jämförande anatomi och fysiologi hos djur, växternas biologi samt mikrobiologi.

  NAUNAU0
  • Naturbrukets olika yrkesområden och yrkesmiljöer, till exempel arbete inom lantbruk, skogsbruk, trädgård, hästhållning samt djurvård.

  Tvådagarsprogram

  I tvådagarsdagarsprogrammet ges eleverna en fördjupad inblick i djurparkernas roll i samhället samt det bevarandearbete och den forskning som bedrivs i djurparken. Vi besöker djuranläggningar och stallar där eleverna får lära sig om skötsel, träning och hantering av olika djurarter. Programmet innehåller även information om hur man får arbete i djurpark och vilka villkor som gäller för en djurvårdare.

  Sker besöket när djurparken är stängd för besökare tittar vi på en träningsvisning med våra fantastiska delfiner, och om djurparken är öppen ser vi istället på Delfinshowen HOPE.

  I dagens samhälle finns en stor medvetenhet kring djurens behov och djurparkernas roll ifrågasätts ständigt. I föreläsningen Kolmården för en vildare värld får eleverna information om vilka riktlinjer som finns och vilket ansvar djurparker har i bevarandearbete, forskning och utbildning. Vi tar också upp vilka projekt Kolmården driver och är engagerade i.

  Föreläsningar om miljöberikning och djurträning ger insikt i hur vi ger djuren möjlighet att utföra naturliga beteenden samt hur vi använder träning för att öka djurens välmående. Eleverna får möjlighet att arbeta praktiskt med miljöberikning och planera, genomföra och utvärdera en miljöberikning hos en art. Dokumentation är dessutom en viktig del i en djurvårdares arbete, därför går vi också igenom vad som gäller när det kommer till journalföring och ID-märkning.

  Mat

  Lunch dag 2 ingår. Övriga måltider går att boka till.

  Koppling till läroplan

  BIGBEA0
  • Djurparkers bevarandeprogram. Etiska ställningstaganden i samband med bevarande av olika arter. • Myndigheter och organisationer som arbetar med frågor om utrotningshotade arter.

  BIGBIG00S
  • Fördjupning inom valt specialiseringsområde. Exempel på områden kan vara ekologi, växt- och djurliv, etologi, biodling och binas betydelse i naturbruket, jämförande anatomi och fysiologi hos djur, växternas biologi samt mikrobiologi.

  BIGDJE0
  • Olika djurslags naturliga miljö och naturliga beteende.

  NAUNAU0
  • Naturbrukets olika yrkesområden och yrkesmiljöer, till exempel arbete inom lantbruk, skogsbruk, trädgård, hästhållning samt djurvård.

  Tredagarsprogram

  Programmet är uppbyggt på samma sätt som tvådagarskursen men ger ytterligare fördjupning och kunskap man behöver i arbetet som djurvårdare, samt besök vid ännu fler av Kolmårdens djuranläggningar.

  Under tre dagar varvas föreläsningar med besök vid de flesta av djurparkens anläggningar. Programmet ger dessutom kunskap i både hantering och skötsel av djur i djurpark, vård av nyfödda djur och populationsförvaltning i en djurpark.

  Under besök vid djuranläggningar diskuteras djurens skötsel, träning, foder, foderhantering, avel, artbestämning och klassificering. Vi får inblick i olika aspekter av djurvårdarens arbete, till exempel ergonomi, säkerhetsrutiner, publikkontakter, arbetsvillkor och kunskapskrav. I programmet ingår också en fördjupning i hur man vårdar nyfödda djur. Ni får lyssna till en föreläsning om späddjursvård och får se en film om födslar.

  Eftersom bevarande av arter är en stor del av djurparkernas arbete tittar vi närmare på hur det fungerar att förvalta en djurparkspopulation och olika ställningstagande man ställs inför i valet av avelsdjur. En del i populationsförvaltningen är att samverka med andra djurparker genom att flytta djur och vi kommer att gå igenom utformning av transportburar och de dokument som krävs för att transportera hotade arter.

  Föreläsningar om miljöberikning och djurträning ger insikt i hur vi ger djuren möjlighet att utföra naturliga beteenden samt hur vi använder träning för att öka djurens välmående. Eleverna får också praktiskt arbete med miljöberikning där vi planerar, genomför och utvärderar en berikning hos en av Kolmårdens arter.

  Programmet innehåller följande föreläsningar:

  • Djurparkens roll i dagens samhälle, bevarandeprogram, stöd- och forskningsprojekt • Journalföring, internationella djurdataregistret och ID-märkning. • Miljöberikning, inklusive praktiskt arbete • Populationsförvaltning • Djurträning • Transport av hotade djurarter • Späddjursvård

  Mat

  Lunch dag 2 och 3 ingår. Övriga måltider går att boka till.

  Koppling till läroplan

  BIGBEA0
  • Djurparkers bevarandeprogram. Etiska ställningstaganden i samband med bevarande av olika arter.
  • Myndigheter och organisationer som arbetar med frågor om utrotningshotade arter.

  BIGBIG00S
  • Fördjupning inom valt specialiseringsområde. Exempel på områden kan vara ekologi, växt- och djurliv, etologi, biodling och binas betydelse i naturbruket, jämförande anatomi och fysiologi hos djur, växternas biologi samt mikrobiologi.
  • Olika växt- eller djurarter.
  • Begrepp, teorier och modeller inom valt specialiseringsområde.

  BIGDJE0
  • Olika djurslags naturliga miljö och naturliga beteende.
  • Etologiska grundbegrepp, till exempel stimuli, rangordning, flockbeteende, tomgångshandlingar, överslagshandlingar och omriktat beteende.

  NAUNAU0
  • Naturbrukets olika yrkesområden och yrkesmiljöer, till exempel arbete inom lantbruk, skogsbruk, trädgård, hästhållning samt djurvård.

  Priser

  1 dag

  Priser öppen park

  Per elev: 505 kr
  Minsta pris per grupp: 7575 kr

  • En medföljande vuxen per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 505 kr per person för fler vuxna.

  Priser stängd park

  Per elev: 405 kr
  Minsta pris per grupp: 6075 kr

  • En medföljande vuxen per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 405 kr per person för fler vuxna.

  2 dagar

  Priser öppen park

  Per elev: 1305 kr
  Minsta pris per grupp: 19 575 kr

  • En medföljande vuxen per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 1305 kr per person för fler vuxna.

  Priser stängd park

  Per elev: 1125 kr
  Minsta pris per grupp: 16 875 kr

  • En medföljande vuxen per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 1125 kr per person för fler vuxna.

  3 dagar

  Priser öppen park

  Per elev: 2035 kr
  Minsta pris per grupp: 30 525 kr

  • En medföljande vuxen per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 2035 kr per person för fler vuxna.

  Priser stängd park

  Per elev: 1745 kr
  Minsta pris per grupp: 26 175 kr

  • En medföljande vuxen per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 1745 kr per person för fler vuxna.

  Bokningsförfrågan

  Fyll i förfrågan så detaljerat du kan så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

  Välj alternativ
  • Välj alternativ
  • EkoLeko
  • Hållbara ekosystem
  • I djurvårdarens spår
  • Expedition Kolmården
  • Safari Camp
  • Etologikurs 1 dag
  • Etologikurs 2 dagar
  • Etologikurs 3 dagar
  • Djurvårdare i djurpark 1 dag
  • Djurvårdare i djurpark 2 dagar
  • Djurvårdare i djurpark 3 dagar
  • Upplev Kolmården
  • Kolmården för en vildare värd

  Önskat datum

  måntisonstorsfrelörsön