Ekologiska fotavtryck

  Ekologiska fotavtryck

  För bokning och mer information, kontakta oss på 010-708 70 00 eller utbildning@kolmarden.com

  Hur kan vi bevara jordens djur? Hur minskar vi våra ekologiska fotavtryck? Hur bidrar vi till en mer hållbar utveckling? Ekologiska fotavtryck är ett tankeväckande och intressant program om klimatförändringarna och deras följder för djur och natur. I både lektionssal och i djurparken lär vi oss mer om hotade djur och illegal handel med levande djur eller djurs kroppsdelar, till exempel elfenben.

  Ekologiska fotavtryck är ett tankeväckande program om hur vi människor påverkar djur och natur.

  Genom föreläsningar med illustrerande bilder, diskuteras hur vi gemensamt kan bevara jordens djur, minska våra ekologiska fotavtryck och därmed bidra till en hållbar utveckling av jordens resurser. Föreläsningarna är uppdelade i två pass; ett direkt på morgonen och ett på eftermiddagen.

  Vi besöker flera djurarter i parken där vi får inblick i vad som påverkar de hotade djurarternas situation i det vilda. Vi går också ut i djurparken och besöker några hotade djurarter, exempelvis elefant, noshörning, tiger och snöleopard. Här diskuterar vi de hot som finns för arters överlevnad såsom exploatering av deras levnadsområden, jakt och illegal handel.

  Ekologiska fotavtryck är en fördjupning av programmet ”Hotade djurarter” för grundskolan. I gymnasieprogrammet analyserar vi problematiken kring hoten mer ingående.

  Lunch kan beställas och menyn hittar du här.

  Om programmet

  • Tidsåtgång: 6 timmar
  • Kursmaterial: Ingår
  • Lunch: Bokningsbart

  Koppling till läroplan

  BIGBEA0

  • Metoder för att bevara utrotningshotade arter.
  • Djurparkers bevarandeprogram. Etiska ställningstaganden i samband med bevarande av olika arter.
  • Myndigheter och organisationer som arbetar med frågor om utrotningshotade arter.

  BIOBIO01

  • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.
  • Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.

  NAKNAK01a1 & NAKNAK01b

  • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
  • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

  Priser

  Utbildningsprogram Ekologiska fotavtryck för gymnasium - heldag

  • Per elev: 395 kr
  • Minsta pris per grupp: 5 925 kr

  En medföljande lärare per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 475 kronor för fler lärare.

  Utbildningsprogram Ekologiska fotavtryck för högre utbildning - heldag

  • Per elev: 480 kr
  • Minsta pris per grupp: 7 200 kr

  En medföljande lärare per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 480 kronor för fler lärare.

  Helgtillägg

  • Per dag: 90 kr
  • Per halvdag: 65 kr

  Bokningsförfrågan

  Fyll i förfrågan så detaljerat du kan så återkommer vi till dig så fort vi kan.

  Önskat datum
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  • Sun
  • 25Stängt
  • 26Stängt
  • 27Stängt
  • 28Stängt
  Utbildningsprogram
  Antal elever
  Skola och klass
  Telefonnummer
  Din e-post

  Vi använder cookies för att kunna förbättra din upplevelse på vår webbsida. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.