Etologikurs

  Etologikurs 1-3 dagar

  För bokning och mer information, kontakta oss på 010-708 70 00 eller info@kolmarden.com

  Välkommen på en djupdykning inom etologistudier. Under en, två eller tre dagar får ni tillsammans med oss på Kolmården delta på föreläsningar, göra djurbesök, och göra egna praktiska djurobservationer. Dessutom lär vi oss hur man analyserar data och skriver en vetenskaplig rapport.

  Endagsprogram

  Dagen börjar med en föreläsning om grundläggande etologi där ni får inblick i djurstudier och vi ger en inblick i djurstudier och hur man registrerar och fyller i observationsprotokoll.

  I grupper gör eleverna sedan under en timme egna observationer av en art, till exempel kamel, kulan eller tiger. Vilken art som studeras beror på hur stor klassen är och när besöket sker.

  Sker ert besök när djurparken är öppen för besökare får ni uppleva vår häftiga Delfinshow HOPE. Sker besöket när djurparken är stängd tittar vi istället på en delfinträning. Då besöker vi även några av djurparkens övriga djur, till exempel elefant, noshörning och tiger, där vi diskuterar djurens beteende och hur man kan tillämpa sina kunskaper praktiskt med att berika djurens miljö.

  Avslutningsvis får ni lära er att analysera data och skriva en vetenskaplig rapport.

  Om programmet

  • Tidsåtgång: 6 timmar
  • Kursmaterial: Ingår
  • Lunch: Bokningsbart

  Koppling till läroplan

  BIOBIO01

  • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
  • Avgränsningar och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
  • Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  • Bearbetning av biologiska data med enkla statistiska metoder
   BIOBIO02
  • Avgränsningar och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
  • Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
   BIGBIG00S
  • Fördjupning inom valt specialiseringsområde. Exempel på områden kan vara etologi.
  • Fältstudier och egna undersökningar.
  • Begrepp, teorier och modeller inom valt specialiseringsområde.
   NAVNAT00S
  • Fördjupning inom valt kunskapsområde. Exempel på kunskapsområden kan vara etologi.
  • Experiment, fältstudier eller observationer.
  • Naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer, till exempel planschutställningar, rapporter, reportage och seminarier.

  Etologikurs, 2 dagar

  Dag ett börjar med en föreläsning om grundläggande etologi där ni får inblick i djurstudier och vi ger en inblick i djurstudier och hur man registrerar och fyller i observationsprotokoll. Föreläsningar om djurens kommunikation ingår även i programmet.

  I grupper gör eleverna sedan under en timme egna observationer av en art, till exempel kamel, kulan eller tiger. Vilken art som studeras beror på hur stor klassen är och när besöket sker.

  Sker ert besök när djurparken är öppen för besökare får ni uppleva vår häftiga Delfinshow HOPE. Sker besöket när djurparken är stängd tittar vi istället på en delfinträning. Då besöker vi även några av djurparkens övriga djur, till exempel elefant, noshörning och tiger, där vi diskuterar djurens beteende och hur man kan tillämpa sina kunskaper praktiskt med att berika djurens miljö.

  Första dagen avslutas med en genomgång av hur man analyserar data och skriver en vetenskaplig rapport. Kvällsuppgiften blir att analysera observationsdata och göra en tidsbudget för sitt djur. Under dag två redovisar grupperna sina resultat från etologistudien med diskussion om vilka slutsatser man kan dra. Till analysen och redovisningen ska eleverna ha med egna datorer.

  Om programmet

  • Logi 1 natt ingår
  • Kursmaterial: Ingår
  • Kursintyg: Ingår
  • Lunch dag 2 ingår, övriga måltider kan beställas

  Koppling till läroplan

  BIOBIO01

  • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
  • Avgränsningar och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
  • Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  • Bearbetning av biologiska data med enkla statistiska metoder.
   BIOBIO02
  • Avgränsningar och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
  • Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
   BIGBIG00S
  • Fördjupning inom valt specialiseringsområde. Exempel på områden kan vara etologi.
  • Fältstudier och egna undersökningar.
  • Begrepp, teorier och modeller inom valt specialiseringsområde.
   BIGDJE0
  • Beteendestudier på djur av olika arter i olika miljöer och med olika ålder.
   NAVNAT00S
  • Fördjupning inom valt kunskapsområde. Exempel på kunskapsområden kan vara etologi.
  • Experiment, fältstudier eller observationer.
  • Naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer, till exempel planschutställningar, rapporter, reportage och seminarier.

  Etologikurs, 3 dagar

  Dag ett börjar med en föreläsning om grundläggande etologi där ni får inblick i djurstudier och vi ger en inblick i djurstudier och hur man registrerar och fyller i observationsprotokoll. Föreläsningar om djurens kommunikation ingår även i programmet.

  I grupper gör eleverna sedan under en timme egna observationer av en art, till exempel kamel, kulan eller tiger. Vilken art som studeras beror på hur stor klassen är och när besöket sker. Observationerna sker under en timme, både dag ett och två.

  Sker ert besök när djurparken är öppen för besökare får ni uppleva vår häftiga Delfinshow HOPE. Sker besöket när djurparken är stängd tittar vi istället på en delfinträning. Då besöker vi även några av djurparkens övriga djur, till exempel elefant, noshörning och tiger, där vi diskuterar djurens beteende och hur man kan tillämpa sina kunskaper praktiskt med att berika djurens miljö.

  Första dagen avslutas med en genomgång av hur man analyserar data och skriver en vetenskaplig rapport. Kvällsuppgifter väntar båda kvällarna; att analysera observationsdata och göra en tidsbudget för sitt djur. Den tredje dagen redovisar grupperna sina resultat från observationsstudien med en diskussion om vilka slutsatser man kan dra. Till analysen och redovisningen ska eleverna ha med egna datorer.

  Flera föreläsningar ingår dessutom i programmet. I programmet ingår en föreläsning om miljöberikning i djurpark med diskussioner om förutsättningar för djurens välbefinnande. Under en föreläsning belyses stress och djurs behov av att få utlopp för sina naturliga beteenden och vi diskuterar hur och varför onormala beteenden kan uppkomma hos djur. I kursen ingår även en föreläsning om djurens kommunikation. Vi jämför skelett och diskuterar likheter/olikheter i utseende och beteende mellan människor och människoapor.

  Om programmet

  Logi 2 nätter ingår Kursmaterial: Ingår Kursintyg: Ingår Lunch dag 2 och 3 ingår, övriga måltider kan beställas

  Koppling till läroplan

  BIGDJE0

  • Olika djurslags naturliga miljö och naturliga beteende.
  • Beteendestudier på djur av olika arter i olika miljöer och med olika ålder.
  • Etologiska grundbegrepp, till exempel stimuli, rangordning, flockbeteende, tomgångshandlingar, överslagshandlingar och omriktat beteende.
   NAVNAT00S
  • Fördjupning inom valt kunskapsområde. Exempel på kunskapsområden kan vara etologi.
  • Experiment, fältstudier eller observationer.
  • Naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer, till exempel planschutställningar, rapporter, reportage och seminarier.
   BIOBIO01
  • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
  • Avgränsningar och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
  • Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  • Bearbetning av biologiska data med enkla statistiska metoder.
   BIOBIO02
  • Avgränsningar och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
  • Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.

  Priser

  1 dag

  Priser stängd park

  Per elev: 395 kr
  Minsta pris per grupp: 5925 kr

  • En medföljande vuxen per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 395 kr per person för fler vuxna.

  Priser öppen park

  Per elev: 495 kr
  Minsta pris per grupp: 7425 kr

  • En medföljande vuxen per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 495 kr per person för fler vuxna.

  2 dagar

  Priser stängd park

  Per elev: 1055 kr
  Minsta pris per grupp: 12660 kr

  • En medföljande vuxen per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 1055 kr per person för fler vuxna.

  Priser öppen park

  Per elev: 1155 kr
  Minsta pris per grupp: 13860 kr

  • En medföljande vuxen per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 1155 kr per person för fler vuxna.

  3 dagar

  Priser stängd park

  Per elev: 1680 kr
  Minsta pris per grupp: 20160 kr

  • En medföljande vuxen per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 1680 kr per person för fler vuxna.

  Priser öppen park

  Per elev: 1985 kr
  Minsta pris per grupp: 23820 kr

  • En medföljande vuxen per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 1985 kr per person för fler vuxna.

  Bokningsförfrågan

  Fyll i förfrågan så detaljerat du kan så återkommer vi till dig så fort vi kan.

  Önskat datum
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  • Sun
  Utbildningsprogram
  Antal elever
  Skola och klass
  Telefonnummer
  Din e-post

  Vi använder cookies för att kunna förbättra din upplevelse på vår webbsida. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.