Etologikurs 1-3 dagar

  Välkommen på en djupdykning inom etologistudier. Under en, två eller tre dagar får ni tillsammans med oss på Kolmården delta på föreläsningar, besöka djuren och göra egna praktiska djurobservationer. Dessutom lär vi oss hur man analyserar data och skriver en vetenskaplig rapport.

  Endagsprogram

  Tidsåtgång: 6 timmar
  Kursmaterial: Ingår

  Under ett endagsprogram erbjuds grundläggande information om etologi varvat med praktiska moment. Eleverna får gruppvis pröva på att studera en art i parken och testa två olika vetenskapliga metoder för att samla in data, med tillhörande diskussioner om bland annat det vetenskapliga förhållningssättet och frågeställningens betydelse.

  Vilken art som studeras under dagen beror på hur stor klassen är och när besöket sker. Vi rekommenderar, och många lärare brukar välja, att ta med den insamlade datan tillbaka till klassrummet för att fortsätta arbetet med analys och att öva på att skriva en vetenskaplig rapport.

  Under dagen besöks också några av de andra arterna som lever på Kolmården där vi lär oss mer om hur kunskaper inom etologi kan appliceras i verkligheten, till exempel på en djurpark.

  Är parken stängd ingår det en informativ visning under ett träningspass med delfinerna och deras djurvårdare.

  Mat

  Låt inte magen kurra under ert besök! Beställ gärna dagens lunch i samband med er bokning. Meddela oss om särskilda önskemål så som specialkost eller allergi.

  Boka

  För bokning och mer information, kontakta oss på 010-708 70 00 eller info@kolmarden.com.

  Kopplingar till läroplan

  BIOBIO01
  • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
  • Avgränsningar och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
  • Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  • Bearbetning av biologiska data med enkla statistiska metoder

  BIOBIO02
  • Avgränsningar och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
  • Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.

  BIGBIG00S
  • Fördjupning inom valt specialiseringsområde. Exempel på områden kan vara etologi.
  • Fältstudier och egna undersökningar.
  • Begrepp, teorier och modeller inom valt specialiseringsområde.

  NAVNAT00S
  • Fördjupning inom valt kunskapsområde. Exempel på kunskapsområden kan vara etologi.
  • Experiment, fältstudier eller observationer.
  • Naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer, till exempel planschutställningar, rapporter, reportage och seminarier.

  Tvådagarsprogram

  Kursmaterial: Ingår
  Kursintyg: Ingår
  Mat: Lunch dag 2 ingår, övriga måltider kan beställas

  Under ett tvådagsprogram erbjuds grundläggande information om etologi varvat med praktiska moment och övningar. Eleverna får gruppvis pröva på att studera en art under de två dagarna och får möjlighet att samla in data för att kunna jämföra aktivitetsbudgeten mellan en kontrollsession och en miljöberikningssession. Tillhörande diskussioner om bland annat det vetenskapliga förhållningssättet och frågeställningens betydelse har en självklar roll i det här sammanhanget.

  Vilken art som studeras under dagen beror på hur stor klassen är och när besöket sker. Vi rekommenderar, och många lärare brukar välja, att ta med den insamlade datan tillbaka till klassrummet för att fortsätta arbetet med analys och att öva på att skriva en vetenskaplig rapport.

  Under kursdagarna besöks också några av de andra arterna som lever på Kolmården där vi lär oss mer om hur kunskaper inom etologi kan appliceras i verkligheten, till exempel på en djurpark. Föreläsningar om etologi, djurens kommunikation och miljöberikning ingår för en insyn i djurs naturliga beteenden.

  Besök under perioden när djurparken är öppen för allmänheten får ni uppleva rovfågelvisningen WINGS. Är parken stängd ingår det istället en informativ visning under ett träningspass med delfinerna och deras djurvårdare samt en visning hos våra rovfåglar.

  Guidning på Tropicarium kan bokas som tillval.

  Koppling till läroplan

  BIOBIO01
  • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
  • Avgränsningar och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
  • Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  • Bearbetning av biologiska data med enkla statistiska metoder.

  BIOBIO02
  • Avgränsningar och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
  • Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.

  BIGBIG00S
  • Fördjupning inom valt specialiseringsområde. Exempel på områden kan vara etologi.
  • Fältstudier och egna undersökningar.
  • Begrepp, teorier och modeller inom valt specialiseringsområde.

  BIGDJE0
  • Beteendestudier på djur av olika arter i olika miljöer och med olika ålder.

  NAVNAT00S
  • Fördjupning inom valt kunskapsområde. Exempel på kunskapsområden kan vara etologi.
  • Experiment, fältstudier eller observationer.
  • Naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer, till exempel planschutställningar, rapporter, reportage och seminarier.

  Tredagarsprogram

  Kursmaterial: Ingår
  Kursintyg: Ingår
  Mat: Lunch dag 2 och 3 ingår, övriga måltider kan beställas

  Under ett tredagsprogram erbjuds grundläggande information om etologi varvat med praktiska moment och övningar. Eleverna får gruppvis pröva på att studera en art med olika studiemetoder. De får även möjlighet att samla in data för att kunna jämföra aktivitetsbudgeten mellan en kontrollsession och en miljöberikningssession. Tillhörande diskussioner om bland annat det vetenskapliga förhållningssättet och frågeställningens betydelse har en självklar roll i det här sammanhanget.

  Den art som ska studeras kan till exempel vara schimpans, surikat eller tiger och beror på hur stor klassen är och när besöket sker. Kvällstid finns möjligheten att analysera sin observationsdata och göra en tidsbudget för sitt djur. Den tredje och sista kursdagen dagen redovisar grupperna sina resultat från observationsstudien med en diskussion om vilka slutsatser man kan dra. Till analysen och redovisningen rekommenderar vi att eleverna har med sina egna datorer.

  Under kursdagarna besöks också några av de andra arterna som lever på Kolmården där vi lär oss mer om hur kunskaper inom etologi kan appliceras i verkligheten, till exempel på en djurpark.

  I programmet ingår en föreläsning om miljöberikning i djurpark med diskussioner om förutsättningar för djurens välbefinnande. Under en föreläsning belyses stress och djurs behov av att få utlopp för sina naturliga beteenden och vi diskuterar hur och varför onormala beteenden kan uppkomma hos djur. I kursen ingår även en föreläsning om djurens kommunikation.
  Kolmården har en unik skelettsamling som vi nyttjar i utbildningssyfte där eleverna får undersöka och jämföra skelett från några primater och diskuterar likheter/olikheter i utseende och även beteende.

  Besök under perioden när djurparken är öppen för allmänheten får ni uppleva delfinföreställningen HOPE. Är parken stängd ingår det istället en informativ visning under ett träningspass med delfinerna och deras djurvårdare.

  Guidning på Tropicarium kan bokas som tillval.

  Koppling till läroplan

  BIGDJE0
  • Olika djurslags naturliga miljö och naturliga beteende.
  • Beteendestudier på djur av olika arter i olika miljöer och med olika ålder.
  • Etologiska grundbegrepp, till exempel stimuli, rangordning, flockbeteende, tomgångshandlingar, överslagshandlingar och omriktat beteende.

  NAVNAT00S
  • Fördjupning inom valt kunskapsområde. Exempel på kunskapsområden kan vara etologi.
  • Experiment, fältstudier eller observationer.
  • Naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer, till exempel planschutställningar, rapporter, reportage och seminarier.

  BIOBIO01
  • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
  • Avgränsningar och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
  • Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  • Bearbetning av biologiska data med enkla statistiska metoder.

  BIOBIO02 • Avgränsningar och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
  • Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.

  Priser

  1 dag

  Priser öppen park

  Per elev: 515 kr
  Minsta pris per grupp: 7725 kr

  • En medföljande vuxen per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 515 kr per person för fler vuxna.

  Priser stängd park

  Per elev: 415 kr
  Minsta pris per grupp: 6225 kr

  • En medföljande vuxen per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 415 kr per person för fler vuxna.

  2 dagar

  Priser öppen park

  Per elev: 1305 kr
  Minsta pris per grupp: 19 575 kr

  • En medföljande vuxen per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 1305 kr per person för fler vuxna.

  Priser stängd park

  Per elev: 1125 kr
  Minsta pris per grupp: 16 875 kr

  • En medföljande vuxen per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 1125 kr per person för fler vuxna.

  3 dagar

  Priser öppen park

  Per elev: 2035 kr
  Minsta pris per grupp: 30 525 kr

  • En medföljande vuxen per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 2035 kr per person för fler vuxna.

  Priser stängd park

  Per elev: 1745 kr
  Minsta pris per grupp: 26 175 kr

  • En medföljande vuxen per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 1745 kr per person för fler vuxna.

  Bokningsförfrågan

  Fyll i förfrågan så detaljerat du kan så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

  Välj alternativ
  • Välj alternativ
  • EkoLeko
  • Hållbara ekosystem
  • I djurvårdarens spår
  • Expedition Kolmården
  • Safari Camp
  • Etologikurs 1 dag
  • Etologikurs 2 dagar
  • Etologikurs 3 dagar
  • Djurvårdare i djurpark 1 dag
  • Djurvårdare i djurpark 2 dagar
  • Djurvårdare i djurpark 3 dagar
  • Upplev Kolmården
  • Kolmården för en vildare värd

  Önskat datum

  måntisonstorsfrelörsön