Runt i naturen

  Årskurs: 4-6
  Längd: 3 timmar

  Under programmet kommer ni få besöka flera olika sorters djur från grupperna rovdjur, växtätare och marina däggdjur. Interaktiva övningar stimulerar engagemang hos eleverna och delaktighet i sitt lärande.

  Utbildningsprogrammet blir en naturlig del av skolans biologiundervisning.

  ”Runt i naturen riktar sig mot elever i mellanstadiet men är också populärt att inkludera i till exempel SFI-undervisning.” - Emelie Velander, Zoopedagog

  Teman som tas upp i programmet:
  • Gruppering av djur
  • Näringskedjor, ekosystem och ekosystemstjänster
  • Olika djurs anpassningar till olika livsmiljöer
  • Allemansrätter och olika attityder kring nyttjande av naturen

  Priser

  Priser öppen park

  Per elev: 455 kr
  Minsta pris per grupp: 6825 kr

  • En medföljande vuxen per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 455 kr per person för fler vuxna.

  Priser stängd park

  Per elev: 375 kr
  Minsta pris per grupp: 5625 kr

  • En medföljande vuxen per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 375 kr per person för fler vuxna.

  Mat

  Beställ gärna lunch i samband med din bokning.

  Boka

  För bokning och mer information, kontakta oss på 010-708 70 00 eller info@kolmarden.com.

  Kopplingar till läroplanen

  Centralt innehåll I årskurs 4–6

  Biologi
  Natur och samhälle
  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

  Biologin och världsbilden
  • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

  Biologins metoder och arbetssätt
  • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

  Geografi
  Livsmiljöer
  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen.
  Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
  • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

  Bokningsförfrågan

  Fyll i förfrågan så detaljerat du kan så återkommer vi till dig så fort vi kan.

  Utbildningsprogram
  Önskat datum
  • mån
  • tis
  • ons
  • tors
  • fre
  • lör
  • sön
  Antal elever/vuxna
  Skola och klass
  Telefonnummer
  Kontaktperson (för och efternamn)
  Din e-post

  Vi använder cookies för att kunna förbättra din upplevelse på vår webbsida. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.