Nordiska djur

Delar av djurparken är omsorgsfullt öppet för ett begränsat antal gäster Läs mer här.

Runt i naturen

Med hjälp av djuren, material unikt för djurparken och lärorika aktiviteter reser vi under tre timmar tillsammans genom näringskedjan! I det nya utbildningsprogrammet Runt i naturen lär oss hur djuren anpassat sig till sina livsmiljöer, hur ekosystemen hänger ihop och vilka ansvar och skyldigheter vi människor har när vi vistas i och omkring naturen.

Årskurs: 4-6
Längd: 3 timmar
Lunch: Bokningsbart

Runt i naturen utförs av våra erfarna zoopedagoger och under dagen besöker vi flera av våra mest utrotningshotade djurarter. Utbildningsprogrammet blir en naturlig del av skolans biologiundervisning.

”Runt i naturen riktar sig mot elever i mellanstadiet men är också populärt att inkludera i till exempel SFI-undervisning.” - Emelie Velander, Zoopedagog

Teman som tas upp i programmet:

 • Gruppering av djur
 • Näringskedjor, ekosystem och ekosystemstjänster
 • Olika djurs anpassningar till olika livsmiljöer
 • Allemansrätter och olika attityder kring nyttjande av naturen

Boka Runt i naturen

För bokning och mer information, kontakta oss på 010-708 70 00 eller utbildning@kolmarden.com.

Priser

Utbildningsprogram grundskola, halvdag

 • Per elev: 350 kr
 • Minsta pris per grupp: 5250 kr
 • Fler vuxna: 450 kr

Två medföljande vuxna per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 450 kronor för fler vuxna.

Helgtillägg

 • Per dag: 90 kr
 • Per halvdag: 65 kr

Mat
Lunch kan beställas och menyn hittar du här.

Kopplingar till läroplanen

Biologi

Natur och samhälle

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Biologin och världsbilden

 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Geografi

Livsmiljöer

 • Jordens naturresurser, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

 • Hur val och och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Bokningsförfrågan

Fyll i förfrågan så detaljerat du kan så återkommer vi till dig så fort vi kan.

Önskat datum
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Utbildningsprogram
Antal elever
Skola och klass
Telefonnummer
Din e-post

Vi använder cookies för att kunna förbättra din upplevelse på vår webbsida. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.