Nordiska djur

  Runt i naturen

  Med hjälp av djuren, material unikt för djurparken och lärorika aktiviteter reser vi under tre timmar tillsammans genom näringskedjan! I det nya utbildningsprogrammet Runt i naturen lär oss hur djuren anpassat sig till sina livsmiljöer, hur ekosystemen hänger ihop och vilka ansvar och skyldigheter vi människor har när vi vistas i och omkring naturen.

  Årskurs: 4-6
  Längd: 3 timmar
  Lunch: Bokningsbart

  Runt i naturen utförs av våra erfarna zoopedagoger och under dagen besöker vi flera av våra mest utrotningshotade djurarter. Utbildningsprogrammet blir en naturlig del av skolans biologiundervisning.

  ”Runt i naturen riktar sig mot elever i mellanstadiet men är också populärt att inkludera i till exempel SFI-undervisning.” - Emelie Velander, Zoopedagog

  Teman som tas upp i programmet:

  • Gruppering av djur
  • Näringskedjor, ekosystem och ekosystemstjänster
  • Olika djurs anpassningar till olika livsmiljöer
  • Allemansrätter och olika attityder kring nyttjande av naturen

  Priser

  Priser stängd park

  Per elev: 375 kr
  Minsta pris per grupp: 5625 kr

  • En medföljande vuxen per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 375 kr per person för fler vuxna.

  Priser öppen park

  Per elev: 540 kr
  Minsta pris per grupp: 8100 kr

  • En medföljande vuxen per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 540 kr per person för fler vuxna.

  Mat
  Beställ gärna lunch i samband med din bokning.

  Kopplingar till läroplanen

  Biologi

  Natur och samhälle

  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

  Biologin och världsbilden

  • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

  Biologins metoder och arbetssätt

  • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

  Geografi

  Livsmiljöer

  • Jordens naturresurser, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

  • Hur val och och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

  Bokningsförfrågan

  Fyll i förfrågan så detaljerat du kan så återkommer vi till dig så fort vi kan.

  Önskat datum
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  • Sun
  Utbildningsprogram
  Antal elever
  Skola och klass
  Telefonnummer
  Din e-post

  Vi använder cookies för att kunna förbättra din upplevelse på vår webbsida. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.